Szkolenie : Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Nazwa Szkolenia :


Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


31-01-2022
9:30 - 14:00

Cena Szkolenia :


320,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Krzysztof Stucke - Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, prawa administracyjnego i cywilnego ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy dotyczących zasad zatrudniania osób niepałnosprawnych. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników: Po ukończeniu szkolenia zatrudnianie osób niepełnosprawnych uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę między innymi z zakresu uwarunkowań prawnych formułujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych, obliczanie składek w PFRON oraz przywil

Adresaci szkolenia:   Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Szkolenie skierowane jest również do pracodawców, chcących zatrudnić pracowników niepełnosprawnych, a także tych osób, które chcą przyswoić informacje z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Metody szkoleniowe:  przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Program szkolenia

 1. Przepisy regulujące – zatrudnianie osób niepełnosprawnych:
  • Kodeks Pracy;
  • Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .
 2. Instytucje orzekające o rodzaju i stopniu niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności.
 3. Umowa o pracę z osobą niepełnosprawną.
 4. Czas pracy pracownika niepełnosprawnego:
  • Przerwa w czasie pracy dla pracownika niepełnosprawnego.
  • Urlop dla pracownika niepełnosprawnego.
 5. Oddelegowanie pracownika niepełnosprawnego na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
 6. Dodatkowa przerwa w czasie pracy dla pracownika niepełnosprawnego.
 7. PFRON- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
  • charakter instytucji;
  • główne zadania;
  • zasady rozliczania składek PFRON.
 8. Przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów (warunki otrzymania dofinansowań).
 9. Przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawnego:
  • Dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.
  • Zwrot kosztów z adaptacji i wyposażenia stanowiska pracy.
  • Szkolenia pracowników niepełnosprawnych refundowane ze środków PFRON.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl