Szkolenie : Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) w 2024r.

Nazwa Szkolenia :


Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) w 2024r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


04-06-2024
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rozliczaniem podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, oraz rozliczania samochodu
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem kosztów
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami oraz szkoleń;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.

Program szkolenia

 1. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:
  • pojęcie podróży służbowej;
  • podróż służbowa a jazda lokalna – różnice;
  • polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
  • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
  • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
  • druk delegacji – z miejsca zamieszkania lub z miejsca pracy;
  • podróż zagraniczna do kilku państw;
  • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne;
  • wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
  • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic.

 

 1. Rozliczanie podróży służbowej:
  • rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
  • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
  • oświadczenie o braku dokumentu i wysokości poniesionego wydatku – zasady stosowania;
  • oświadczenie o wysokości diet i ryczałtów – w których przypadkach stosowane?
  • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
  • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania.

 

 1. Świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowej:
  • dieta krajowa;
  • dieta zagraniczna;
  • ryczałt na dojazdy, ryczałt za noclegi, limit noclegowy;
  • zasady wyliczenia diet w przypadku podróży służbowej;
  • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
  • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
  • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, wyższa dieta niż wynikająca z Rozporządzenia; dieta krajowa w przypadku wyjazdu za granicę.

 

 1. Rozliczanie samochodów prywatnych wykorzystywanych w podróży służbowej:
  • stawka za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego używanego w celach służbowych;
  • jazda zamiejscowa a jazda lokalna;
  • samochód prywatny własny, pożyczony, samochód służbowy;
  • wydatki dodatkowe związane z samochodem a stawka za 1 km przebiegu;
  • rozliczanie samochodów elektrycznych;
  • dodatkowe badanie lekarskie – czy konieczne?
  • Przejazd samochodem a czas pracy kierowcy – najnowsze kontrole PIP.

 

 1. Pakiet mobilności a rozliczanie zagranicznych podróży służbowych przez kierowców:
  • założenia dyrektywy i przepisów krajowych;
  • odbywanie podróży służbowych przez kierowców przed i po zmianie;
  • zasady związane z tzw. pakietem mobilności;
  • zakaz stosowania diet w zagranicznych podróżach służbowych kierowców;
  • pojęcie oddelegowania i zasady rozliczania oddelegowania;
  • 30% kwoty diety wolnej od opodatkowania – zasady wyliczeń;
  • zwolnienia na gruncie ZUS;
  • rozliczanie podróży służbowych krajowych kierowców.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl