Szkolenie : PRAWO PRACY I CZAS PRACY W PRAKTYCE W 2024R z uwzględnieniem najnowszych zmian, nowe stanowiska GIP i MP.

Nazwa Szkolenia :


PRAWO PRACY I CZAS PRACY W PRAKTYCE W 2024R z uwzględnieniem najnowszych zmian, nowe stanowiska GIP i MP.

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul. Miejska 16, Hotel Przy Młynie

Data Szkolenia :


17-05-2024
9:00 - 13:00

Cena Szkolenia :


650 zł + 23% VAT, przy zgłoszeniu do 10 maja 2024r cena promocyjna 590 zł +23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Pogłódek - prawnik, inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 22- letnim stażem w wielu najbardziej znanych i renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i za granicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, ekspert prowadzący Kancelarię Prawa Pracy Pogłódek Różański, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, doradca KPP LEWIATAN.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Nowe świadectwo pracy.
 2. Ważność decyzji o niepełnosprawności po odwołaniu stanów.
 3. Obowiązki pracodawcy wynikające z dyrektywy work life balance.
 4. Obowiązki pracodawcy wynikające z dyrektywy w sprawie przejrzystych
  i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.
 5. Przerwa od pracy – stanowisko GIP.
 6. Urlop rodzicielski dla ojca.
 7. Przepisy przejściowe dotyczące urlopów rodzicielskich.
 8. Komu przysługuje 9 tygodni rodzicielskiego.
 9. Dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego. Wniosek o urlop opiekuńczy.
 10. Dwa dni wolne z tytułu siły wyższej. Wniosek o siłę wyższą.
 11. Chorobowe podczas urlopu opiekuńczego.
 12. Chorobowe podczas siły wyższej. Stanowisko Ministerstwa pracy.
 13. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
 14. Uzasadnianie wypowiedzenie umowy na czas określony.
 15. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8. Treść oświadczenia.
 16. Szkolenie a czas pracy po nowelizacji.
 17. Nowe zasady rozliczania szkoleń pracowników pod kątem czasu pracy.
 18. Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia. Treść informacji.
 19. Kontrola trzeźwości, wg nowych przepisów.
 20. Procedura kontroli trzeźwości.
 21. Wprowadzenie kontroli trzeźwości.
 22. Zasady zapoznawania pracowników z przepisami o kontroli trzeźwości.
 23. Dokumentacja wyników badania.
 24. Dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie pracownika.
 25. Kontrola na zawartość środków działających podobnie do alkoholu.
 26. Praca zdalna.
 27. Cztery rodzaje pracy zdalnej – na porozumienie, na polecenie, na żądanie oraz okazjonalna praca zdalna.
 28. Procedura pracy zdalnej.
 29. Procedura bezpieczeństwa informacji, rodo i bhp.
 30. Ocena ryzyka na pracy zdalnej.
 31. Zasady ustalania i wypłaty ekwiwalentu za pracę zdalną.
 32. Kontrola pracy zdalnej.
 33. Porozumienie w sprawie pracy zdalnej.
 34. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
  1. tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
  2. zasada jednej z czterech – wolnej niedzieli,
  3. zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
   1. zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
  4. najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
  5. kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.
 35. Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
 36. Prawo do wypoczynku:
  1. prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki takiego naruszenia,
  2. uprawnienia pracownika – dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata – co i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
  3. ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
  4. rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
  5. ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych,
  6. na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
  7. jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
 37. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.
 38. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem
  (tzw. harmonogramem):

  1. w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
  2. czasem wolnym zamiast zapłatą,
  3. dniem wolnym zamiast zapłatą,
  4. zapłatą zamiast dniem wolnym,
  5. zasada optymalizacji korzyści i prawno – karne ograniczenia tych możliwości.
 39. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
  1. formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy),
  2. rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
 40. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
 41. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.
 42. Badania lekarskie a czas pracy.

Opinie o szkoleniu

Temat szkolenia zgodny z wysłaną ofertą szkoleniową. Wykładowca skrupulatnie i jasno wyjaśnił zagadnienia dotyczące szkolenia. Szkolenie na wysokim poziomie.

Anna Obara

UM Sosnowiec

 

Konkretnie i na temat, bez zbędnego gadania i niepotrzebnych informacji. Bardzo konkretny wykładowca.

Żaneta Banyś

PRD w Olkuszu S.A.

 

Szkolenie przygotowane i poprowadzone w sposób bardzo rzetelny i profesjonalny. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę przekazywaną w sposób łatwy do przyswojenia.

Sabina Szopa

ZBM Sp.  z o.o. w Bytomiu 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl