Szkolenie : KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – aktualne problemy w 2024 r.

Nazwa Szkolenia :


KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – aktualne problemy w 2024 r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


17-05-2024
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Korzyści dla uczestników:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem KZP po zmianach,
 • Omówienie zmienionych przepisów prawnych,
 • Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie ZKP,
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz KZP.

 

Profil uczestnika:

 • Członkowie zarządu, komisji rewizyjnych KZP,
 • Pracowników działów księgowości,
 • Pracowników rozliczających KZP,
 • Członków KZP.

Program szkolenia

 1. Dokumenty związane z KZP – przykłady:
  • Gospodarka finansowa KZP: fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy, rezerwowy, zapomogowy, inne;
  • Plan kont i zasady księgowań;
  • Dokumenty księgowe, w tym wyciągi bankowe, wydatki KZP;
  • Polityka rachunkowości KZP;
  • Przykładowe księgowania;
  • Instrukcja obiegu dokumentów;
  • Dokumenty Walnego Zebrania: uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe (przykładowy wzór).
  • Dokumenty Zarządu: uchwała przedkładana walnemu zebraniu członków do zatwierdzenia sprawozdania finansowego (przykładowy wzór).
 2. Sprawozdanie finansowe za 2023 r. – elementy obowiązkowe po zmianach;
  • Bilans (przykładowy wzór).
  • Rachunek zysków i strat – czy powinien być wypełniany jeżeli zakład pracy zobowiązany jest do pokrywania kosztów związanych z działalnością KZP?
  • Informacja dodatkowa (przykładowy wzór).
  • Inwentaryzacja na koniec roku: czy obowiązkowa dla: kasy, środków trwałych itp. ? (przykładowe wzory).
  • Protokół komisji rewizyjnej ( przykładowy wzór ).
  • Inne dokumenty wymagane ustawami ( przykładowy wzór );
  • Terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego.
  • Czy zatwierdzone sprawozdania finansowe podlegają wysłaniu do KRS-u lub innej instytucji?
 3. Funkcjonowanie KZP po zmianach:
  • Organy KZP i ich obowiązki: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Walne zebranie członków lub delegatów;
  • Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
  • Współpraca z Pracodawcą – zasady;
  • Umowa z pracodawcą – przykładowe uregulowania;
  • Organy kontrolujące KZP: związki zawodowe, pracodawca;
  • Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
  • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?
 4. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP:
  • Statut KZP i jego zmiany;
  • Deklaracja przystąpienia do KZP;
  • Wniosek o udzielenie pożyczki;
  • Upoważnienie do przetwarzania danych dla członków i osób uposażonych;
  • Wniosek o wykreślenie się;
  • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne;
  • Wniosek o częściowe wycofanie wkładów – czy obowiązkowy druk?
  • Informacje o stanie konta – kto i kiedy przekazuje?
 5. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:
  • Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania;
  • Zasady związane z RODO;
  • Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe;
  • Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
  • Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
  • Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP;
  • Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP;
  • Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny;
  • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
  • Zajęcia komornicze wkładów członków KZP.
 6. Pytania uczestników.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl