Szkolenie : Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Nazwa Szkolenia :


Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


21-05-2024
9:00 - 13:00

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Alina Ćwiklińska - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Długoletni członek zespołu doradczego w Departamencie Zasiłków. Współautorka poradnika dla inspektorów kontroli płatników składek. Autorka artykułów w prasie fachowej. Przez wiele lat pełnia funkcję naczelnika wydziału zasiłków stąd posiada duże doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami zakładów pracy zajmujących się problematyką zasiłkową. Od wielu lat prowadzi wykłady i spotkania dotyczące świadczeń z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM I URLOPIE RODZICIELSKIM
  • Wymiar urlopu macierzyńskiego na podstawie kodeksu pracy.
  • Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez krótszy okres.
  • Wypłata zasiłku macierzyńskiego innemu członkowi najbliższej rodziny.
  • Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego.
  • Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego.
  • Praca na urlopie macierzyńskim u innego pracodawcy.
  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
  • Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie.
  • Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej,
 2. ZASIŁEK MACIERZYŃSKIM NA URLOPIE RODZICIELSKIM
  • Składanie wniosków o urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński.
  • Dzielenie urlopu rodzicielskiego na części.
  • Urlop rodzicielski zastrzeżony wyłącznie dla jednego rodzica.
  • Zasiłki macierzyńskie w wysokości 70% i w wysokości81,5%.
  • Uprawnienia dla pracowników którzy w dniu 2 sierpnia 2022r. przebywali na urlopie rodzicielskim lub byli do niego uprawnieni.
 3. URLOPY OJCOWSKIE
  • Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim.
  • Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim dla dzieci urodzonych do 25 kwietnia 2023 r. oraz urodzonych od 26 kwietnia 2023 roku.
  • Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
 4. ZASIŁKI CHOROBOWE
  • Nabywanie prawa do  zasiłku
  • Okresy wyczekiwania na wynagrodzenie za czas choroby oraz na zasiłek chorobowy.
  • Co zaliczamy do okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy.
  • Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia.
  • Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku chorobowego.
  • Wysokość zasiłków chorobowych.
  • Zliczanie okresów zasiłkowych.
  • Okres wypłaty zasiłku chorobowego w tym po ustaniu tytułu ubezpieczenia.
  • Obowiązki płatnika składek w przypadku choroby osoby po ustaniu zatrudnienia.
  • Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich od pracy.
  • Zasiek chorobowy, a urlop na poratowanie zdrowia.
 5. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE – zmiany interpretacji
  • Składanie wniosków o świadczenie rehabilitacyjne.
  • Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Podstawa do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.
 6. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW z uwzględnieniem nowych interpretacji
  • Wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania.
  • Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków z krótszego okresu.
  • Postępowanie w przypadku nie osiągnięcia wynagrodzenia za pełny miesiąc.
  • Podstawa wymiaru zasiłków w kontekście zmian do kodeksu pracy.
  • Przekroczenie górnego pułapu składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
  • Wyłączanie miesięcy z podstawy wymiaru zasiłków.
  • Składniki wynagrodzenie których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków.
  • Premie i inne składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków – premie miesięczne regulaminowe i uznaniowe, premie kwartalne, premie roczne.
  • Zamiana premii np. z kwartalnych na miesięczne i odwrotnie.
  • Wpływ minimalnego wynagrodzenie za pracę na podstawę wymiaru zasiłków od stycznia 2023 roku , od lipca 2023 roku oraz stycznia 2024 r.
  • Zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków.
  • Składniki przyznane do określonego terminu.
  • Dokumentowanie prawa o zasiłku chorobowego.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl