Szkolenie : Środki trwałe – rozliczenie u podatników podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 roku.

Nazwa Szkolenia :


Środki trwałe – rozliczenie u podatników podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 roku.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


27-05-2024
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w firmie. Na szkoleniu zostaną omówione między innymi praktyczne aspekty rachunkowe i podatkowe wykorzystywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostce.

Program szkolenia

 1. Wycena początkowa środków trwałych:
  • Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych.
  • Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego.
  • Zakup środka trwałego w walucie obcej.

 

 1. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych:
  • Środek trwały otrzymany w formie aportu.
  • Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty.
  • Zakup środka trwałego od osoby fizycznej.
  • Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie.
  • Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych.
  • Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy.

 

 1. Omówienie dokumentu przyjęcia środka trwałego do używania – OT, Protokół przyjęcia.

 

 1. Środki trwałe wybudowane we własnym zakresie:
  • Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego.
  • Zasady ewidencji środków trwałych w budowie.
  • Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego.
  • Zaniechanie budowy środka trwałego.

 

 1. Amortyzacja środków trwałych:
  • Termin rozpoczęcia amortyzacji.
  • Ustalenie symbolu KŚT.
  • Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych.
  • Amortyzacja metodą liniową na przykładach.
  • Amortyzacja metodą degresywną na przykładach.
  • Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji.
  • Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego.
  • Amortyzacja dokonywana przez podatnika na estońskim CIT.

 

 1. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania:
  • Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego?
  • Zakup części zamiennych – remont czy ulepszenie?
  • Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym.
  • Wpływ zdarzenia losowego na wartość środka trwałego.
  • Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym.
  • Koszty związane ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego.

 

 1. Rozchód i likwidacja środków trwałych:
  • Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych.
  • Udokumentowanie likwidacji środka trwałego.
  • Darowizna środków między jednostki samorządowymi – dokumentacja.
  • Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego.
  • Przekazanie środka trwałego w formie darowizny.
  • Likwidacja środka trwałego – sprzedaż i utylizacja.

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl