Szkolenie : RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH 2021

Nazwa Szkolenia :


RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH 2021

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


03-02-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomoc

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Dla kogo:

 • wszyscy przedsiębiorcy;
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
 • właściciele biur rachunkowych;
 • księgowi;
 • główni księgowi;
 • kontrolerzy podatkowi;
 • dyrektorzy finansowi;
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel:

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza obowiązek raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej już od 1 stycznia 2019r. Będzie nią zasadniczo każdy przypadek oszczędności podatkowej, m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej. W trakcie obowiązywania przepisów ustawodawca zdecydował się na ich nowelizację. Szkolenie będzie uwzględniało najnowszy projekt ustawy dotyczący zmian w raportowaniu schematów podatkowych.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zmian.
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze zmian podatkowych.
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi;
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia;możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia

 1. Wstęp do raportowania:
  • Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR;
  • Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień);
  • Cel wprowadzenia nowych regulacji;
  • Okres obowiązywania nowych regulacji ( w tym retrospektywny skutek przepisów dotyczący 2018r.);
  • Czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich przedsiębiorców?
 2. Zakres przedmiotowy raportowania:
  • Definicja uzgodnienia;
  • Definicja i rodzaje schematów podatkowych:
   • Krajowe;
   • Transgraniczne;
   • Standaryzowane;
  • Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej;
   • co to jest korzyść podatkowa;
   • korzyść podatkowa jako cel działania podatnika;
   • alternatywne rodzaje postepowań;
  • Definicja kwalifikowanego korzystającego;
  • Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:
   • bieżące doradztwo podatkowe;
   • audyty i przeglądy;
   • szkolenia;
   • składanie deklaracji podatkowych;
   • sporządzanie objaśnień podatkowych;
  • Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują obowiązek raportowania.
 3. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki:
  • Kim jest promotor;
  • Kim jest korzystający;
  • Kim jest wspomagający;
  • Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są korzystającymi lub promotorami?
  • Członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
  • Pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
  • Pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
 4. Terminy i sposób raportowania:
  • Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz;
  • Sposób i forma raportowania;
  • Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji;
  • Sankcje karno – skarbowe za brak raportowania lub nieterminowe raportowanie, a także inne czyny związane z raportowaniem zagrożone odpowiedzialnością karną – skarbową.
 5. Zakres raportowanych informacji do Szefa KAS:
  • Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie;
  • Opis uzgodnienia;
  • Informacja o znanych celach;
  • Szacownie korzyści podatkowej;
  • Opis czynności służących realizacji uzgodnienia;
  • Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu.
 6. Wewnętrzna procedura MDR – praktyczne warsztaty sporządzania procedury:
  • Jacy przedsiębiorcy są zobowiązani do wprowadzenia procedury MDR?
  • Co powinna zawierać procedura?
  • W jakiej formie powinna być wprowadzona procedura? (zarządzenie/ załącznik do zarządzenia, uchwała zgromadzenia wspólników?);
  • Środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
  • Określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
  • Określenie zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych;
  • Określenie zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu MDR;
  • Określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących MDR;
  • Określenie zasad kontroli wewnętrznej lub audytu przestrzegania przepisów dotyczących MDR oraz zasad postępowania określonych w wewnętrznej procedurze;
  • Praktyczne przykłady klauzul stosowanych w procedurze;
  • Sankcje administracyjne za brak procedury MDR do 10 000 000 zł.
 7. Zmiany w schematach podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2020r. – wynikające z projektu ustawy (druk 208) – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw:
  • rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych dotyczącej podlegających zaliczeniu do KUP transgranicznych płatności między podmiotami powiązanymi jeśli odbiorca płatności ma miejsce siedziby/ zarządu w raju podatkowym;
  • zmiana danych potwierdzenia nadania NSP;
  • na adres elektroniczny wskazany w informacji podatkowej będzie dostarczany nie tylko NSP (jak dotychczas to miało miejsce), ale również inne pisma w całym procesie;
  • zadania wykonywane przez Szefa KAS w zakresie MDR będą mogły być delegowane przez MF na rzecz innego organu Krajowej Administracji Skarbowej;
  • rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa szczególnego na potrzeby MDR poprzez uregulowanie, że pełnomocnictwo szczególne upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu (pełnomocnictwo szczególne udzielone w jednej sprawie z zakresu MDR zachowa zatem aktualność również w innych sprawach z tego zakresu).
 8. Pytania i odpowiedzi

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl