Szkolenie : PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Nazwa Szkolenia :


PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


28-03-2019
9:30

Cena Szkolenia :


370,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Małgorzata Rzeszutek - doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym . Obecnie uczestnicząca w licznych audytach po centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i analizie stworzonych procedur centralizacyjnych. Współpracuje na bieżąco przy temacie VAT w samorządach z Gminą Olesno, Wolbrom, Legnica, Ciechan

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

Zmiany 2019

 1. Podzielona płatność” (MPP) – zmiany w metodzie płatności należności z faktur – od 1.07.2019 r.:
  • podmioty objęte obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, lista towarów i usług objętych obowiązkowym systemem,
  • częściowa likwidacja krajowego odwrotnego obciążenia i zastąpienie go systemem podzielonej płatności,
  • nowy rodzaj faktury („podzielona płatność”),
  • zastosowania mechanizmu Split Payment w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • potencjalne sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie obowiązkowego Split Payment,
  • przykłady instrukcji Split payment w JSFP.
 2. Centralny Rejestr Faktur (CRF)- zasady prowadzenia, typy wskazywania podatników do kontroli, grupowanie wg specyfiki.
 3. STIR – publiczne wykazy podatników VAT o wykreśleniu z rejestru i odmowie rejestracji.
 4. Przygotowane przez MF zmiany na 2019 rok:
  • Rezygnacja z deklaracji VAT-7:
   • nowa struktura w miejsce deklaracji VAT – 7, VAT-7K i JPK_VAT (3) i zasady jej przekazywania,
   • nowe wymogi w zakresie danych objętych rejestrem VAT wynikające z projektu nowej struktury (m. in. termin płatności, rodzaje dokumentów/zakupu/sprzedaży itp.),
   • grzywny za błędy w przekazywanych ewidencjach i zasady ich nakładania,
   • nowe obowiązki sprawozdawcze dla jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w zakresie przekazywania danych do Centralnego Rejestru Faktur (ewidencja wszystkich otrzymanych faktur – JPK_JARIS,),
  • Oparcie obniżonych stawek VAT na nomenklaturze statystycznej CN zamiast na PKWiU oraz PKOB.
  • Wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej i jej zastosowanie w JST.

Elektroniczne Fakturowanie w JSFP

 1. Nowa platforma do fakturowania w ramach zamówień publicznych
 2. Dane na fakturach.
 3. Terminy ich wystawiania.
 4. Jakie inne dokumenty będą miały formę elektroniczną w transakcji?

Rozliczanie VATw strukturach JPK co miesięcznych i na żądanie 

 1. Ewidencje VAT (w tym: jednolity plik kontrolny):
  • Obowiązek ich prowadzenia celem prawidłowego sporządzania deklaracji VAT-7.
  • Obowiązek elektronicznego ich składania MF w formacie JPK.
  • Ich treść: identyfikacja podatników i szczegóły transakcji.
  • Struktura JPK-FA, zasady ujmowania faktur sprzedażowych przez JST.
 2. Kasy rejestrujące:
  • Centralne Repozytorium Kas:
   • do kiedy będzie można korzystać z dotychczas użytkowanych kas rejestrujących w JSFP?
   • branże obowiązkowo objęte instalacją kas on-line – okresy przejściowe,
  • Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów:
   • NIP nabywcy na paragonie fiskalnym,
   • zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
   • sankcje za wadliwe wystawienie faktury lub akceptację noty korygującej dane nabywcy na fakturze,
   • zasady ewidencjonowania faktur do paragonów z poprzednich okresów rozliczeniowych w nowym JPK.
  • Moment opodatkowania VAT (obowiązek podatkowy) od:
   • Najmu, dzierżawy i podobnych usług.
   • Mediów (dostawy: wody, ciepła, prądu, gazu, Internetu, odbioru ścieków oraz innych).
   • Przenoszenia kosztów (refakturowania).
   • Budowlanych usług.
   • Nieruchomości.
  • Refakturowanie w sektorze finansów publicznych:
   • Refakturowanie między jednostkami.
   • Media.
   • Refakturowanie usług z zagranicy i zagranicę.
   • Kiedy obowiązek podatkowy- Kiedy na bieżąco a kiedy wstecznie.
   • Właściwa stawka przy refakturze .
   • Refaktura usługi z której nie można odliczać VAT
  • Odliczanie VAT:
   • Przyporządkowanie zakupów do rodzajów działalności.
   • Brak przyporządkowania zakupów do rodzajów działalności.
   • Prewskaźniki – metody odliczeń VAT – doświadczenia po 2 latach stosowania.
   • Odliczanie VAT z użyciem wskaźnika i prewskaźników jednostki, która rzeczy używa.
   • Najnowsze orzecznictwo sądowe ws. prewskaźników.
  • Obowiązkowa korekta odliczeń VAT- zasady stosowania w JSFP:
   • 10-letnia – od nieruchomości.
   • 5-letnia – od pozostałych środków trwałych.
   • Jednorazowa od pozostałych zakupów.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl