Planowane zmiany w VAT oraz analiza bieżących problemów, w tym podatku.

Miasto:

Racibórz, pl. Dworcowy 16, hotel Polonia.

Data szkolenia:

06-11-2018

Godzina:

10:00

Prowadzący:

Sobiesław Szefer - Specjalista ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 7 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Program szkolenia

 1. Rozdzielona  płatności za faktury VAT – split payment – na razie dobrowolna zasada:
  • wprowadzenie zasady odrębnego płacenia za faktury kosztowe na konto „netto” oraz wydzielone konto VAT,
  • czy jako nabywca musimy płacić split paymentem?
  • czy dostawca ma wpływ na formę płatności stosowaną przez odbiorcę,
  • wprowadzenie pojęcia „ dedykowanego komunikatu przelewu”,
  • korzyści w zakresie nie stosowania sankcji oraz odpowiedzialności solidarnej w przypadku split payment,
  • korzyści w zakresie nie stosowania regulacji o podwyższonych odsetkach wynikającej z art. 56 b Ordynacji w przypadku split payment,
  • korzyści w zakresie możliwości szybszego zwrotu podatku VAT w ciągu 25 dni,
  • przypadki w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa,
  • nowe deklaracje.
 2. Niezależna od rejestrów VAT dokumentacja w postaci JPK –vat. Obowiązkowe raportowanie rejestrów VAT przez wszystkich podatników VAT czynnych:
  • wprowadzenie powszechności elektronicznego prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży,
  • obowiązek raportowania także zerowych rejestrów,
  • najczęściej popełniane i wykrywane błędy w przesyłanych ewidencjach JPK VAT,
  • jakie problemy dostrzega Ministerstwo Finansów – niektóre odpowiedzi i rozwiązania problemów,
  • czy musimy wysyłać inne pliki oprócz JPK?
  • niektóre elementy praktycznego przygotowania pod kątem raportowania rejestrów zakupu-sprzedaży VAT przez biura rachunkowe czy działy księgowe w przedsiębiorstwach wielozakładowych,
  • najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie JPK,
  • komunikaty z Ministerstwa o istnieniu w JPK faktur zakupowych od podmiotu niezarejestrowanego.
 3. Ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych – planowane zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych w roku 2019:
  • zmiany w zakresie zwolnień z stosowania kas,
  • wystawianie faktury do paragony wyłącznie pod warunkiem ze paragon ma numer NIP,
  • nowe warunki techniczne stosowania kas fiskalnych- raportowanie on line obrotu do Ministerstwa Finansów.
 4. Inne planowane zmiany w podatku VAT w roku 2018 i 2019:
  1. nowe planowane regulacje w zakresie ulgi na złe długi w ciągu 120 dni,
  2. faktury elektroniczne jako podstawowa forma przekazywania faktur,
  3. inne regulacje mające na celu zwiększenie ściągalności VAT,
  4. zachowanie należytej staranności przy wpłacie na zgłoszone do US konto kontrahenta,
  5. zmiany stawek VAT na wyroby żywnościowe, kupowanie „pustych faktur” przez organy skarbowe,
  6. zmiana stawek na wyroby antykoncepcyjne,
  7. możliwość blokowania konta na 72 godziny system STIR w przypadku podejrzenia przestępstw podatkowych,
  8. planowane złagodzenie sankcji z tytułu nieprawidłowego rozliczenia VAT stwierdzonego w trakcie kontroli,
  9. możliwa likwidacja w dłuższej perspektywie składania deklaracji VAT i składania tylko JPK,
  10. możliwa perspektywa rezygnacji z odwrotnego obciążenia w budowlance i w załączniku nr.11 na rzecz obowiązkowego „split payment” w tej dziedzinie,
  11. zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego w przypadku sprzedaży sprzętu elektronicznego w internecie.
 5. Klauzula naruszenia prawa zawarta w art. 5 w praktyce organów skarbowych.
 6. Omówienie obowiązujących zasad dotyczących fakturowania , faktury papierowe , faktury elektroniczne i korygujące  w kontekście najnowszych interpretacji:
  • podmioty obowiązane do wystawiania faktur i podatnicy VAT, którzy nie muszą wystawiać faktur,
  • elementy jakie powinna zawierać faktura by spełniała swoje funkcje,
  • faktura zaliczkowa,
  • faktura VAT a refaktura,
  • kiedy faktura a kiedy paragon,
  • faktura w walucie obcej,
  • terminy wystawiania faktur,
  • konsekwencje błędów i wadliwości w wystawianych fakturach- perspektywa sprzedawcy i nabywcy,
  • faktury w obrocie międzynarodowym,
  • dokumentowanie stawki 0% przy WDT,
  • dokumentowanie stawki 0% w przypadku exportu,
  • ustawowe regulacja dotyczące e-fakturowania,
  • akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej, format e-faktury,
  • faktura otrzymana w formie elektronicznej i zdublowanie następnie w formie papierowej,
  • faktury korygujące w przypadku błędnego odbiorcy,
  • faktury korygujące błędne stawki, odwrotne obciążenie zamiast stawki VAT czy stawkę „zw” zamiast stawek podatkowych,
  • zbiorcze faktury korygujące,
  • kurs na fakturze korygującej,
  • ujęcie w deklaracji VAT-7 faktury korygującej in minus i in plus, w tym faktury z zagranicy. Przedstawienie problemu z punktu widzenia sprzedawcy i nabywcy,
  • korekta plików JPK z powodu błędów na fakturze,
  • korekta plików JPK z powodu otrzymania noty korygującej zmieniającej nabywcę,
  • potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Nowe interpretacje i orzeczenia,
  • zakres danych które można zmieniać notą korygującą, a które nie podlegają zmianie notą korygującą?
  • korygowanie nota pełnych danych nabywcy.- czy jest taka możliwość?
  • forma akceptacja noty,
  • duplikaty faktur – odliczanie VAT z duplikatu. Wstecz czy na bieżąco?
 7. W jakich przypadkach faktura traktowana jest jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego a kiedy wystarczy powstanie samego zdarzenia:
  • przesłanki formalne i, które muszą być spełnione, by móc odliczyć podatek naliczony,
  • wpływ daty otrzymania faktury na odliczenie VAT,
  • nowe regulacje dotyczące odliczenia VAT od rozpoznanego z opóźnieniem WNT, importu usług lub odwrotnego obciążenia lub opodatkowanie czynności która powinna być „odwrotnym obciążeniem”,
  • błędna stawka na fakturze. Czy można odliczyć VAT?
  • inne błędy na fakturach. Kiedy prawo do odliczenia przysługuje, a kiedy nie przysługuje.
 8. Problematyka związana z fakturowaniem odwrotnego obciążenia:
  • najnowsze interpretacje dotyczące podwykonawstwa,
  • fakturowanie,
  • korekty stawki,
  • dodatkowe ewidencjeoświadczenia,
  • problemy związane z brakiem PKWiU na fakturach,
  • wybrane problemy poruszane w interpretacjach dotyczących usług złożonych, dostawy betonu, wynajmu sprzętu z operatorem i inne,
  • jakie podjąć działania żeby prawidłowo rozliczać sprzedaż i zakup usług z załącznika nr. 14 – rozpoznanie osoby nabywcy.
 9. Konsekwencje wystawiania i posługiwania się fakturami „pustymi” świadomie lub nieświadomie lub fakturami  wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub niezarejestrowany – w kontekście kontroli plików JPK:
  • pusta faktura co to oznacza,
  • definicja podatnika „nie istniejącego”,
  • podatnicy niezarejestrowani wystawiający faktury – a prawo do odliczenia,
  • jak uniknąć nieświadomego uczestnictwa w karuzeli podatkowej,
  • konsekwencje dla uczciwych nabywców stwierdzenia iż dostawca jest podatnikiem który działa w celu wyłudzenia podatku VAT- zasada zachowania należytej staranności,
  • możliwość korzystania z trzech baz służących do weryfikacji dostawców pod kątem zagrożenia nie odliczeniem VAT naliczonego z faktur zakupowych.
 10. Omówienie skutków w podatku VAT niektórych zdarzeń występujących w działalności gospodarczej firmy.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl