Szkolenie : Najnowsze zmiany w ustawie Kodeks Pracy i ZFŚS w 2019r. – w tym najnowsze wyjaśnienia dot. prowadzenia dokumentacji rozliczania czasu pracy i przetwarzania danych na bazie stanowisk UODO

Nazwa Szkolenia :


Najnowsze zmiany w ustawie Kodeks Pracy i ZFŚS w 2019r. – w tym najnowsze wyjaśnienia dot. prowadzenia dokumentacji rozliczania czasu pracy i przetwarzania danych na bazie stanowisk UODO

Miejsce Szkolenia :


Gliwice, ul. Dąbrowskiego 24, hotel Mikulski

Data Szkolenia :


24-06-2019
9:00

Cena Szkolenia :


380 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Celem szkolenia: jest omówienie najnowszych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. w celu stosowania rozporządzenia RODO.

Wprowadzone zmiany w ustawie Kodeks pracy dotyczą nowego katalogu danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji i nawiązania stosunku pracy, stosowania pisemnych upoważnień i zgód osób ubiegających się o zatrudnienie jak i samego pracownika. Ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych i prowadzenia dokumentacji w związku z wypłatą świadczeń na cele socjalne.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie związane z najnowszymi zmianami wprowadzonymi od 01 stycznia 2019 r. dotyczące tworzenia i gromadzenia dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy oraz zasad dokonywania potrąceń świadczeń alimentacyjnych.

.

.

Program szkolenia

 1. Zmiany w ustawie Kodeks Pracy i ZFŚS w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019r.:
  • Zmiany w ustawie Kodeks Pracy:
   • nowy katalog danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji i przebiegu zatrudnienia,
   • zgoda na przetwarzanie danych nie wynikających z przepisów i jej odwołanie,
   • możliwość przetwarzania danych biometrycznych pracownika,
   • obowiązek pisemnych upoważnień dot. przetwarzania danych osobowych,
   • doprecyzowanie przepisów dot. monitoringu i zaświadczeń lekarskich w związku
    z zatrudnieniem.
  • Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych:
   • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+),
   • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach),
   • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS,
   • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia,
   • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych,
   • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego.
  • Zmiany w ustawie o Rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
   • dotyczące przetwarzania danych osobowych osób niepełnosprawnych w tym dane o stanie zdrowia.
 1. Wpływ na wymiar czasu pracy nowego święta państwowego „Święto Chrztu Polski”.
 2. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności od 01 stycznia 2019r.:
  • dokumenty z zakresu czasu pracy, które pracodawca ma obowiązek wyłączyć
   z akt osobowych,
  • szczegółowe informacje zawarte w prowadzonej ewidencji czasu pracy
   od 01 stycznia 2019r.,
  • wymogi prowadzenia i okres przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy
   w postaci papierowej lub elektronicznej,
  • czy jest wymóg ustawowy prowadzenia dodatkowej dokumentacji:
   • karty urlopowe,
   • zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych,
   • zadaniowy system czasu pracy,
   • wyjścia prywatne itp.
  • jakie informacje mogą znajdować się w liście obecności, przez jaki okres pracodawca zobowiązany jest do jej przechowywania i czy jest zobowiązany do jej tworzenia.
 3. Najnowsze wyjaśnienia dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach od 01 stycznia 2019r.:
  • wyjaśnienia Resortu pracy w sprawie dokumentacji pracowniczej z marca 2019r.:
   • prowadzenie dokumentacji oddzielnie dla każdego,
   • elektronicznie wnioski urlopowe,
   • ewidencja czasu pracy a przerwy na karmienie dziecka piersią,
  • możliwość prowadzenia dokumentacji w dwóch postaciach,
   • stanowisko Ministerstwa Pracy z lutego 2019r.,
  • informacja dot. okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej nie dla wszystkich zwalnianych:
   • stanowisko Ministerstwa Pracy z 2019r.,
   • stanowisko Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
  • przechowywanie dokumentacji zasiłkowej – stanowisko centrali ZUS z marca 2019r.
 4. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwa Cyfryzacji:
  • Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji:
   • trwająca rekrutacja,
   • dokumenty wybranego kandydata,
   • dokumenty kandydatów odrzuconych.
  • Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia:
   • obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych,
   • akta osobowe (możliwość przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów urodzenia, zgonu itp.),
   • przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach,
   • dokumenty związane z udzieleniem m.in.: urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich,
   • podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego

 

W ramach udziału w szkoleniu uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe wraz z wzorami nowych formularzy uwzględniające wprowadzone zmiany:
  • kwestionariusze osobowe,
  • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • regulamin ZFŚS zgodny z RODO,
  • ewidencja czasu pracy,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.

 

Opinie o szkoleniu

Szkolenie adekwatne do oczekiwań. Wyczerpujący temat na dzień dzisiejszy.
Aleksandra Wojciechowska
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Śląsk”

Duża wiedza prowadzącego przekazywana w interesujący, przystępny sposób
Anna Krzystanek
DB Biuro Rachunkowe Dorota Bąk

Szkolenie przeprowadzone w sposób przystępny; treści przekazane w prosty, rzetelny sposób. Prowadzący oferował swoją pomoc po zakończeniu szkolenia, cierpliwie odpowiadał na wszystkie zadane pytania.
Beata Pietranek
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

Osoba prowadząca szkolenie ma wysoka kulturę osobistą, dobry kontakt ze szkolonymi. Dobrze przygotowany do szkolenia. Forma tłumaczenia zagadnień w sposób logiczny nie na podstawie cytowania ustaw.
Edyta M.
TOP S.A.

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Duża wiedza, kompetencja.
Jolanta Pasierbek
Gmina Łodygowice

Przede wszystkim możliwość zadawania pytań w trakcie omawianego tematu i wyjaśniania na przykładach wątpliwości.
Jolanta Jarnot-Hrycyk
Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Bardzo dobre przygotowanie wykładowcy, dobry kontakt.
Monika Jureczko
Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j.

Wysoka ocena prowadzącego zajęcia jest najlepszą opinią na temat dzisiejszego szkolenia
Izabela Lisiecka
Zakład Karny

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl