Szkolenie : ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2024 ROKU.

Nazwa Szkolenia :


ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2024 ROKU.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


18-04-2024
10:00 - 14:30

Cena Szkolenia :


420,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Paweł Jaworski - były funkcjonariusz Staży Granicznej z blisko 10 letnim doświadczeniem, które zdobywał zarówno w kraju m.in. w zespołach ds. migracji oraz kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce jak i poza jego granicami w ramach współpracy z Agencją Frontex. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu, które nabył m.in. w strukturach Komendy Głównej Staży Granicznej w Warszawie. Współpracuje z przedsiębiorcami, prawnikami oraz instytucjami administracji państwowej, świadcząc wysokiej jakości doradztwo w zakresie pobytu oraz zatrudnienia obcokrajowców na terenie Polski. Specjalizuje się w sprawach związanych z obszarem prawa migracyjnego, zatrudniania cudzoziemców, postępowań administracyjnych oraz występuje w roli pełnomocnika swoich klientów. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji klientów przed organami administracyjnymi oraz udziela wsparcia merytorycznego w czasie postępowań sądowych. Nasz ekspert prowadził dziesiątki kontroli legalności zatrudnienia i postępowań administracyjnych.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne – omówienie kluczowych przepisów regulujących zatrudnienie cudzoziemców w Polsce:
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy;
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Zasady wjazdu cudzoziemców do Polski:
  • warunki konieczne do spełnienia wskazane w art. 6 Kodeksu Granicznego Schengen (formalne, środki finansowe, ubezpieczenie, inne) oraz w Ustawie o cudzoziemcach;
  • stemple graniczne – opis i zasady stosowania;
  • odmowa wjazdu – co dokładnie znaczy i jak można jej uniknąć;
  • zasady wjazdu z Białorusi/Federacji Rosyjskiej oraz obywateli Federacji Rosyjskiej;
  • wymagane dokumenty.
 3. Dokumenty pobytowe uprawniające cudzoziemców do przebywania w Polsce:
  • wizy (w szczególności te, które uprawniają do wykonywania pracy);
  • ruch bezwizowy (tzw. biometryczny) – zasady oraz sposób obliczania;
  • karty pobytu (pobyt stały lub czasowy oraz najbardziej popularne tzw. jednolite na pobyt i pracę);
  • decyzje Wojewody.
 4. Podejmowanie pracy przez cudzoziemców w Polsce:
  • możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców w RP;
  • obywatele UE/EOG/Szwajcarii;
  • obywatele państw trzecich.
 5. Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca – obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii:
  • procedura uzyskania oświadczenia;
  • omówienie najważniejszych elementów oświadczenia (warunki pracy: czas, wynagrodzenie, stanowisko, forma umowy);
  • obowiązki informacyjne pracodawcy.
 6. Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę – pozostali cudzoziemcy:
  • rodzaje wydawanych zezwoleń na pracę (typy A, B C, D, E);
  • zezwolenia na pracę sezonową (typ S);
  • procedura uzyskania zezwolenia krok po kroku;
  • obowiązki informacyjne pracodawcy.
 7. Obywatele Ukrainy (oraz inni beneficjenci Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) jako szczególna kategoria cudzoziemców w Polsce:
  • kogo dotyczy ustawa specjalna;
  • kogo nie dotyczy ustawa specjalna;
  • numer PESEL (jak uzyskać, kiedy można stracić);
  • dokumenty legalizujące pobyt;
  • przedłużenie legalnego pobytu – terminy;
  • zatrudnienie na podstawie powiadomienia;
  • zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;
  • możliwość podróżowania po UE/Schengen i państwach trzecich podczas korzystania z ochrony czasowej.
 8. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia:
  • kiedy można pracować bez zezwolenia;
  • kto jest uprawniony do pracy bez zezwolenia.
 9. Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę.
  • kiedy zezwolenie na pracę jest wymagane.
 10. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2023 r.
  • zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce – wygaśnięcie przepisów obowiązujących do 31 lipca 2023 r. – wyjaśnienie, które przepisy przestały obowiązywać;
  • jak legalnie zatrudniać cudzoziemców od 1 sierpnia 2023 r.;
  • jak zalegalizować pobyt cudzoziemcom od 1 sierpnia 2023 r.
 11. Prawidłowe przygotowanie teczki cudzoziemca:
  • dokumentacja związana z umową;
  • dokumenty związane z legalnością pobytu cudzoziemca;
  • kwestie wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy (zlecenia);
  • dokumenty ZUS;
  • obowiązki informacyjne pracodawcy względem Urzędów.
 12. Nowe rozwiązania w zakresie zatrudniania cudzoziemców – perspektywy na 2024 r.
  • jak będziemy zatrudniać cudzoziemców w 2024 roku;
  • projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.
 13. Wykroczenia dotyczące naruszenia przepisów w zakresie nielegalnej pracy:
  • kiedy pracodawca powierza nielegalne wykonywanie pracy – możliwe kary;
  • kiedy cudzoziemiec wykonuje nielegalnie pracę – możliwe konsekwencje;
  • jak uniknąć negatywnych skutków nielegalnej pracy.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

  Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
  Zwolnienie z VAT

  Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

  akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

  Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

  Copyright © 2021r by Total Expert
  Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl