Szkolenie : PROCEDURY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW PO ZMIANACH W 2022 R.

Nazwa Szkolenia :


PROCEDURY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW PO ZMIANACH W 2022 R.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


17-10-2022
9:00 - 14:00

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Cezary Pytlarz - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu bhp, prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 200 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów ponad 300 szkoleń z zakresu prawa prac i zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 200 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu zagadnień prawa pracy oraz całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Wykładowca - z zakresu zatrudniania cudzoziemców - w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz wynagrodzeń nauczycieli wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Katowicach Przemysł - Górnictwo. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której prowadzi szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewnienia profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów, a także potrzebom rynku skutecznie przeprowadził ponad tysiąc postępowań dotyczących legalizacji pobytu, pracy oraz delegowania cudzoziemców - członków zarządu i innych specjalistów - na terytorium RP. Pomagał wielu podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców. Skutecznie przeprowadził ponad 200 audytów mających na celu zabezpieczenie podmiotów zatrudniających cudzoziemców oraz podmiotów korzystających z pracy tymczasowej lub outsourcingu pracowniczego, przed naruszeniem obowiązujących przepisów. Współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz na terenie woj. śląskiego.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

W 2022 r. nastąpiły dynamiczne zmian w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
Nowe możliwości pobytu i pracy obywateli Ukrainy na mocy „Specustawy Ukraina”, zmiany dotyczące oświadczeń  o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt, a do tego regulacje wynikające z „Specustawy Covid” spowodowały nie mały chaos w procesie legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w 2022 r. oraz stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Prowadzący – korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów – przekaże praktyczne uwagi dotyczące legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy oraz pozostałych obcokrajowców w Polsce. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

 

W czasie szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 1. Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w zależności od posiadanych dokumentów.
 2. Legalizacja pracy obywateli Ukrainy w zależności od posiadanych dokumentów.
 3. Legalizacja pobytu i pracy bezpaństwowców i innych cudzoziemców przybywających do Polski z terytorium Ukrainy.
 4. Pobyt i praca obywateli Ukrainy poza granicami Polski.
 5. Obywatele Białorusi zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
 6. Prawidłowe zatrudnienie na podstawie „oświadczenia”.
 7. Zezwolenia na pracę – z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu.
 8. Zezwolenia na pobyt oraz zezwolenia na pobyt i pracę – prawidłowe poruszanie się po procedurach pobytowych.
 9. Obowiązki wobec urzędów w procesie zatrudnienia.
 10. Wymogi dotyczące dokumentów przed i w trakcie zatrudnienia cudzoziemców.
 11. Kwalifikacje, uprawnienia, badania, szkolenia i inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa cudzoziemców.

Program szkolenia

 1. oBYWATELE UKRAINY – specustawa A pozostałe regulacje
 • praca obywateli Ukrainy przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r.
 • praca obywateli Ukrainy przybywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.
 • jednorazowe zezwolenia na pobyt a dotychczasowe zezwolenia na pobyt.
 • „COVID:, a uproszczone procedury przedłużające pobyt.
 • dotychczasowe zezwolenie na pobyt i możliwość pracy obywateli Ukrainy.
 • zezwolenie na pobyt i pracę i możliwość pracy obywateli Ukrainy.
 • zezwolenie na pobyt i pracę na podstawie Specustawy i możliwość pracy obywateli Ukrainy.
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i możliwość pracy obywateli Ukrainy.
 • procedura zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy.
 • problem delegowania do Polski obywateli Ukrainy i wykonywania pracy poza granicami Polski obywateli Ukrainy zatrudnionych w polskich podmiotach.
 • praca sezonowa ponad 9 miesięcy w roku dla ograniczonej grupy obywateli Ukrainy.
 • zgłoszenie do PUP obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce – warunki powiadomienia.
 • powiadomienie do PUP a zmiany warunków pracy / nowa umowa / przerwa w pracy / zakończenie pracy – obowiązki podmiotu zatrudniającego.
 • status pobytowy bezpaństwowców i cudzoziemców innych niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski przed i po 24 lutego 2022 r.

 

 1. Procedura zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca po zmianach:
 • możliwość legalizowania pracy w oparciu o oświadczenie;
 • oświadczenie – nowe opłaty;
 • praca na podstawie oświadczenia – 24 miesiące / dotychczasowe oświadczenia / „COVID”;
 • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia;
 • praca na podstawie oświadczenia – zmiana warunków oświadczenia / nowa umowa / przerwa w pracy / zakończenie pracy.

 

 1. Procedura zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę:
 • możliwość uzyskania zezwolenia;
 • proces przedłużenia zezwolenia na pracę;
 • praca na podstawie zezwolenie na pracę – zmiana stanowiska lub warunków pracy – zezwolenie na pracę;
 • praca na podstawie zezwolenie na pracę – przerwa w pracy / zakończenie pracy;
 • praca na podstawie zezwolenie na pracę – a „COVID”.

 

 1. Procedura zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę:
 • procedura uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę;
 • praca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy;
 • praca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę – zmiana stanowiska / warunków pracy;
 • praca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę a „COVID”;
 • zmiana zezwolenia na pobyt i pracę – zmiana podmiotu / zmiana warunków pracy;
 • utrata pracodawcy / zmiana warunków praca a obowiązek uzyskania nowego zezwolenie na pobyt i pracę;
 • procedura zmiany zezwolenia na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy;
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i jego zmiana.

 

 1. Schematy zatrudnienia na podstawie zezwolenie na pracę sezonową / zezwolenia na pobyt i pracę sezonową:
 • możliwość uzyskania zezwolenia na pracę sezonową;
 • procedura przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową;
 • zezwolenie na pracę sezonową a „COVID”;
 • praca sezonowa dla obywateli Ukrainy przez okres przekraczający 9 miesięcy w roku.

 

 1. Procedura zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy:
 • różnica praca tymczasowa a outsourcing;
 • możliwość „przejęcia” pracownika tymczasowego / z outsourcing;
 • zapewnienie legalnej pracy tymczasowej /

 

 1. Procedura delegowania cudzoziemca do pracy w Polsce i poza Polską:
 • możliwość delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce;
 • praca cudzoziemców w Polsce a możliwość czasowego delegowania do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE.

 

 1. Zatrudnienie cudzoziemców – wątpliwości, błędy – wybrane zagadnienia.
 • zmiany pobytu mające wpływ na pracę;
 • obowiązki podmiotów powierzających pracę wobec cudzoziemców zwolnionych z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę;
 • procedura testowa / staż / szkolenia / przyuczenie / douczanie, a obowiązek uzyskania zezwolenia w Polsce;
 • obowiązki podmiotów powierzających pracę w trakcie procedury „informacji starosty”.
 • umowy o pracę / umowy cywilnoprawne / aneksowanie umów i ich wpływ na oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę;
 • dozwolone potrącenia umowa o pracę / umowa cywilnoprawa poniżej warunków oświadczenia / zezwolenia na pracę;
 • praca zdalna i jej wpływ na obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce;
 • badania /szkolenia/ kwalifikacje / tłumaczenie dokumentów cudzoziemców;
 • kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl