Szkolenie : Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import oraz transakcje trójstronne i łańcuchowe w 2023 r. – ZMIANY W TRAKCIE ROKU.

Nazwa Szkolenia :


Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import oraz transakcje trójstronne i łańcuchowe w 2023 r. – ZMIANY W TRAKCIE ROKU.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


24-10-2023
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cele szkolenia:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2023 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT, aktualnego orzecznictwa i wyjaśnień;
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów

Adresaci:

 • Główne księgowe, księgowe;
 • Pracownicy działu finansowego;
 • Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi;
 • Dyrektorzy jednostek

Program szkolenia

 1. ZMIANY PRZEPISÓW PODATKOWYCH
 • Transakcje wewnątrzunijne a SLIM VAT-3 – ZMIANY OD 2023 R.:
  • WNT rozpoznawane bez faktury;
  • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej fakturze WNT;
  • Obowiązek podatkowy w WDT;
  • Kolejne doprecyzowania transakcji łańcuchowych;
  • Korekta deklaracji OSS i IOSS po wyrejestrowaniu się ze szczególnych procedur.
 • Transakcje wewnątrzunijne i poza UE w ustawie SLIM-VAT-2:
  • Zmiana definicji państw unijnych – dostosowanie definicji po Brexit;
  • Transakcje łańcuchowe typu WDT;
  • Transakcje łańcuchowe typu eksport towarów;
  • Rozliczenie faktury korygującej otrzymanej z tytułu importu usług oraz WNT – NOWE uregulowania;
  • Zmiany w rozliczaniu uproszczonych zasad importu towarów.
 • Zakup i sprzedaż towarów na terenie UE i poza UE:
  • Wprowadzenie definicji Tax Free;
  • Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od lipca 2022 r.
  • Treść wniosku;
  • Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju/ na terytorium kraju;
  • Transakcje z osobami fizycznymi zagranicznymi – nowe procedury VAT-OSS i VAT- IOSS;
  • Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury MOSS;
  • Oznaczenia JPK: WSTO_EE i IED – od kiedy stosować i w stosunku do jakich transakcji.
 • Funkcjonowanie w praktyce pakietu e-commerce:
  • Obliczanie limitu transakcji;
  • Świadczenie usług on-line a procedura MOSS;
  • Oznaczenia WSTO-EE i IED w JPK składanym od 2022 r.;
  • Druki zgłoszeniowe do e-commerce;
  • Deklaracja rozliczeniowa;
  • Otrzymywane faktury zakupu towarów przy zamówieniach przez internet – problemy praktyczne;
  • Przesyłki małej wartości przy zakupach spoza UE – rozliczanie podatku VAT zapłaconego przez płatnika tego podatku (np. DHL, Poczta Polska, itp.).

 

 1. AKTUALNE PROBLEMY
 • Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw towarów w ramach WDT:
  • Nowe Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw WDT – podstawa stosowania;
  • Dokumenty potwierdzające wywóz towarów;
  • Dokumentowanie WDT w przypadku wywozu towaru własnym transportem przez kupującego:
   • Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP;
   • Dokumenty dodatkowe;
   • Faktura i specyfikacja;
  • Dodatkowe dokumenty potwierdzające wywóz: Polisa ubezpieczeniowa, dokument notarialny, oświadczenie osoby posiadającej magazyn;
  • Problemy praktyczne związane ze stosowaniem Dyrektywy.
 • Ogólna interpretacja MF z grudnia 2020 r. a rozliczanie WDT:
  • Uregulowania Rozporządzenia UE w wyjaśnieniach MF;
  • Stosowanie w przykładach dowodów zawartych w Rozporządzeniu UE;
  • Zbieg przepisów Ustawy o VAT a Rozporządzenia UE;
  • Stanowisko MF w sprawie Rozporządzenia UE a Ustawy o VAT – co stosować?
 • Aktualne problemy i kontrole transakcji wewnątrzwspólnotowych:
  • Dowody potwierdzające wywóz;
  • Warunki handlowe INCOTERMS a zasady stosowania stawki 0%;
  • Eex work, DDP i DDU a wpływ na rozliczenia podatkowe;
  • Wywóz towaru przez kupującego – dowody przemieszczenia towaru;
  • Sprzedaż do kontrahenta zagranicznego a dostawa do kolejnego podmiotu;
  • Pojęcie transakcji fikcyjnej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • WDT i WNT – inne problemy praktyczne:
  • Pojęcie WDT i WNT a sytuacje nietypowe, np. towar poza granicami kraju;
  • Rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT i sprzedażą  wysyłkową;
  • Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów – problemy praktyczne;
  • Warunki zastosowania stawki 0% w WDT – obowiązek udowadniania przemieszczania towarów;
  • Zasady rozliczenia WDT przy braku wymaganych dokumentów;
  • Sprzedaż towarów znajdujących się w magazynie położonym w innym kraju UE;
  • Wywóz próbek i prezentów o niewielkiej wartości;
  • Sprzedaż towarów z montażem do innego kraju UE;
  • Wywóz towaru do innego kraju UE w celu jego dalszego eksportu;
  • Podatnik zwolniony podmiotowo a rejestracja jako podatnik VAT UE;
  • Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE lub na terytorium innego państwa – ZASADY ROZLICZEŃ: darowizny z kraju UE, nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy;
  • Nabycie towarów od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem.
 • Import i świadczenie usług w 2022 r.– aktualne problemy:
  • Przeliczanie wartości w walucie obcej od 2021 r. – NOWE uregulowania SLIM VAT;
  • Miejsca świadczenia usług;
  • Zasada „Odwrotnego obciążenia” – jak stosować;
  • Obowiązek podatkowy w przypadku importu usługi i świadczenia usługi poza granicami kraju;
  • Zasady rozliczania importu usług;
  • Faktura VAT a świadczenie usług;
  • Otrzymanie faktury z opóźnieniem i obowiązek korygowania rozliczeń wstecz;
  • Rozliczanie usług, których miejscem świadczenia jest poza terytorium UE;
  • Miejsce świadczenia usług w przypadku targów i wystaw i zakupu biletów na targi i wystawy;
  • Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych niebędących podmiotami gospodarczymi;
  • Wykazywanie świadczenia usług w Informacji podsumowującej i deklaracji VAT – 7 – najczęstsze błędy.
 • Miejsce dostawy towarów:
  • Zasada ogólna rozliczania dostawy towarów;
  • Towary wysyłane, transportowane;
  • Towary niewysyłane, nietransportowane;
  • Dostawa towarów z montażem;
  • Dodatkowe usługi związane z dostawą towarów a ich rozliczenia;
  • Wywóz towarów przez dany podmiot a funkcjonowanie transakcji trójstronnych i łańcuchowych.
 • Zasady ustalania i schematy transakcji trójstronnych i łańcuchowych:
  • Dostawa towarów do innego państwa UE a faktura wystawiana dla podmiotu z innego państwa;
  • Dostawa towarów do innego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta krajowego;
  • Dostawa towarów na terenie danego państwa a faktura wystawiana na rzecz kontrahenta z innego państwa;
  • Dostawa towarów poza granice UE a zakup towaru przez kontrahenta z UE;
  • Dostawa towarów na teren UE a faktura dla kontrahenta poza UE;
  • Dostawa towarów do innego podmiotu (krajowego, UE lub poza UE) a faktura wystawiana na inny podmiot niż podmiot, do którego towar dostarczono.
 • Transakcje trójstronne w formie uproszczonej:
  • Zasady stosowania: trzy państwa UE i trzy podmioty będące podatnikami podatku VAT;
  • Dostawa towarów od pierwszego do ostatniego z kontrahentów – dowody dostaw;
  • Rozliczenia przez pierwszego z podmiotów – treść faktury i zasady wykazywania w deklaracji VAT;
  • Rozliczenia przez drugiego z podmiotów w zakresie faktury (obowiązkowe jej elementy);
  • Rozpoznawanie WNT przez trzeciego z podmiotów – zasady rozliczeń.
 • Eksport i import towarów:
  • Dłuższy termin na otrzymanie potwierdzenia wywozu w ramach eksportu towarów – NOWE uregulowania SLIM VAT;
  • Najnowsze wyjaśnienie MF dotyczące miejsca pierwszego przeznaczenia;
  • Zasady prawa celnego a rozliczanie podatku VAT;
  • Kurs przeliczeniowy;
  • Błędna faktura zgłoszona do odprawy celnej – skutki podatkowe;
  • Brak wywozu towaru w ramach eksportu towarów;
  • Szczególne procedury celne a rozliczanie podatku VAT;
  • Przedstawiciel podatkowy i Agencja Celna jako podmioty rozliczające transakcje – ZMIANY;
  • Brak wprowadzenia towaru na teren kraju – zasady rozliczeń;
  • Problemy praktyczne, w tym przywóz z Chin do Polski lub do innego państwa UE; transakcje w składzie celnym, błędy w rozliczeniach celnych a rozliczanie podatku VAT.
 1. Dyskusja z Uczestnikami.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl