Szkolenie : Składki na ZUS w 2021r. Obowiązki płatnika składek.

Nazwa Szkolenia :


Składki na ZUS w 2021r. Obowiązki płatnika składek.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


21-04-2021
9:30-13:30

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Andrzej Radzisław - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez ponad 15 lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Trener z ponad 16 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Nowe obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło. Składki za pracowników:
  • definicja pracownika w ustawie systemowej;
  • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS;
  • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim;
  • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki pracodawcy;
  • definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej;
  • umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności;
  • przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS;
  • odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne;
  • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy;
  • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US.

 

 1. Składki za zleceniobiorców:
  • stawka wynagrodzenia godzinowego, a rozliczenia z ZUS-em;
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem;
  • opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty – jakich żądać dokumentów;
  • przychody zleceniobiorców zwolnione od składek;
  • wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia – zasady postępowania;
  • umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek;
  • nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę – jak rozliczyć się z ubezpieczonym.

 

 1. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom:
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych;
  • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie;
  • kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności,
  • osoby pobierające stypendia.

 

 1. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS:
  • różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
  • jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać,
  • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę;
  • uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

 

 1. Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków:
  • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Bardzo duża wiedza prowadzącego pozwoliła na usystematyzowanie wiedzy w zakresie umów cywilnoprawnych oraz wprowadzanych zmian w przepisach związanych z ubezpieczeniami  ZUS. Polecam takie Szkolenie.

Kazimiera Laska

Miasto Racibórz

 

Składki na ZUS w 2018 r.

 

Szkolenie rozwiał moje wątpliwości dotyczące składek ZUS. Wykładowca posiada dużą wiedzę.

Wioleta Zdunkiewicz

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl