Szkolenie : SCHEMATY PODATKOWE w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Nazwa Szkolenia :


SCHEMATY PODATKOWE w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Data Szkolenia :


09-07-2019
9:00

Cena Szkolenia :


380 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Małgorzata Rzeszutek - doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym . Obecnie uczestnicząca w licznych audytach po centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i analizie stworzonych procedur centralizacyjnych. Współpracuje na bieżąco przy temacie VAT w samorządach z Gminą Olesno, Wolbrom, Legnica, Ciechan

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki wybranych JST od 2019r.

Program szkolenia

 1. Co to jest schemat podatkowy? Kiedy trzeba będzie go ujawniać przez podmiot JST?
  • Praktyczne przykłady zastosowania schematów podatkowych w podatku VAT i PIT
  • Czy każdy schemat podatkowy będzie podlegał zgłoszeniu?
  • Bieżące poradnictwo a schematy podatkowe.
  • Tworzenie spółek komunalnych a schematy podatkowe.
  • Schemat podatkowy standaryzowany.
  • NSP – numer schematu podatkowego.
  • Definicja „uzgodnienia”.
  • Definicja korzyści podatkowej.
 2. Na kim będzie ciążył obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych, na JST, jego wydziałach księgowych czy doradcy podatkowemu?
  • Definicja promotora.
  • Definicja korzystającego.
  • Definicja wspomagającego.
 3. Procedura raportowania schematu podatkowego do Szefa KAS przez JST:
  • Czynności raportowania.
  • Termin raportowania.
  • Kiedy promotor nie będzie raportował (kwestia tajemnicy zawodowej).
  • Treść raportowanego schematu podatkowego:
   • wskazanie przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy,
   • streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, nazwę uzgodnienia, jeśli posiada, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie schemat podatkowy,
   • wyczerpujący opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem wartości przedmiotów tych czynności, założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi,
   • wskazanie znanych przekazującemu informację celów, których realizacji schemat ma służyć;
   • przepisy prawa podatkowego znajdujące, według wiedzy przekazującego informację, zastosowanie w schemacie podatkowym;
   • szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym, jeśli występują i są znane lub możliwe do oszacowania przekazującemu informację,
   • wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym, wraz z datami ich dokonania,
   • wskazanie innych znanych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, jeśli występują.
 1. Sankcje oraz ochrona w związku z raportowaniem:
  • jakie grożą kary za brak raportowania?
  • Kto ponosi odpowiedzialność za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie?
  • czy jednostki budżetowe gminy/powiatu mają samodzielnie raportować czy tylko gmina lub powiat?
 2. Procedura wewnętrzna MDR:
  • Obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury MDR przez niektóre JST,
  • Jakie korzyści wnosi?
  • Jak ukształtować obowiązki w procedurze MDR?

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl