Szkolenie : ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH PO ZMIANACH W 2023 roku

Nazwa Szkolenia :


ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH PO ZMIANACH W 2023 roku

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


27-02-2023
9:00-13:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty rozliczeń po stronie pracodawców i pracowników
 • Szkolenie zapewnia poznanie problemów praktycznych, które mogą się pojawić w pierwszych miesiącach funkcjonowania PPK

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

 

Program szkolenia

 1. Rezygnacja z PPK w 2023 r.:
  • Podmioty zobowiązane do zbierania ponownie druków;
  • Termin na ponowną rezygnację z PPK;
  • Skutki przekroczenia terminu na złożenie rezygnacji;
  • Obowiązki pracodawcy związane z rezygnacją z PPK;
  • Forma składania rezygnacji.
 2. Zmiany w rozliczaniu PPK wprowadzone od czerwca 2022 r.:
  • Zmiana definicji podmiotu zatrudniającego;
  • Nowe uprawnienia PIP, w tym nakładanie kar w zakresie nieprawidłowości funkcjonowania PPK;
  • Obowiązki dla mikroprzedsiębiorców w stosunku do PFR;
  • Zawieranie umów o prowadzenie PPK przez osoby 55+ – doprecyzowania zasad;
  • Zmiany terminów na składanie oświadczeń przez uczestnika PPK oraz na składanie deklaracji dotyczących PPK;
  • Ujednolicenie terminu dokonywania wpłat do PPK;
  • Wprowadzenie możliwości wycofania nienależnych wpłat do PPK.
 3. Wyliczanie okresu do zgłoszenia do PPK:
  • ZMIANA TERMINU i wprowadzenie okresu od 14 dni do 10-tego po upływie 3 miesięcy;
  • Kiedy obowiązuje okres 14-dniowy?
  • Jak liczyć okres od dnia zgłoszenia przez osobę zatrudnioną wniosku o objęcie PPK?
  • Zatrudnienie w trakcie miesiąca – zasady wyliczeń;
  • Ponowne zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy – sposoby wyliczania;
  • Zatrudnienie na przełomie roku – co z 3-miesięcznym okresem?
  • Zawarcie umowy cywilnoprawnej a następnie umowy o pracę;
  • Przekształcenie pracodawcy, połączenie, przeniesienie pracownika – sytuacje wyjątkowe.
 4. Naliczanie składek od pracownika:
  • Pojęcie wynagrodzenia brutto;
  • Wynagrodzenie za czas choroby a składka PPK;
  • Zasiłki – czy podlegają PPK?
  • Dodatki do wynagrodzenia, premie a postawa naliczania PPK;
  • Świadczenia w naturze – czy naliczać PPK?
  • Składka obniżona niż 2% – problemy praktyczne;
  • ZMIANA terminu na wpłaty do PPK.
 5. Naliczanie składek od pracodawcy:
  • Sposób wyliczania 1,5%;
  • Wpłata składki w następnym miesiącu a moment uzyskania przychodu z tytułu składki pracodawcy;
  • Zwolnienia pracodawcy z obowiązku wpłaty składek;
 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie PPK a rozliczanie wpłat:
  • Moment zawarcia umowy a pierwsza składka do PPK;
  • ZMIANA – jednolicenie terminu dokonywania wpłat do PPK pierwszej i kolejnych składek do PPK;
  • Wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca, do 10-tego, z góry a pobieranie składek do PPK;
  • Pobranie składki od pracownika a wpłata do PPK – przykłady praktyczne;
  • Rezygnacja z PPK w trakcie miesiąca a rozliczenie pobranej składki od pracownika;
  • Dopłata pracownikowi wynagrodzenia w razie rezygnacji – czy możliwe?
  • Data rezygnacji a data wpłat pełnych składek do PPK;
  • Rozwiązanie umowy o pracę a rozliczenie PPK.
 7. Naliczanie podatku dochodowego:
  • Zwolnienie z podatku PIT opłaty powitalnej i wpłat rocznych;
  • Część pracodawcy a przychód podatkowy;
  • Moment uzyskania przychodu podatkowego przez pracownika z tytułu wpłat pracodawcy;
  • Przykłady wyliczeń przychodu wg stawki 17%, 32% – zasady wyliczeń;
  • Wykazanie w PIT-11 wpłat dokonywanych przez pracodawcę.
 8. Problemy praktyczne związane z rozliczaniem PPK:
  • Systemy płacowe a program o rozliczania PPK;
  • Dane przekazywane do PPK przez pracodawcę;
  • Korekty wynagrodzenia a wpłaty do PPK;
  • Praca na kilku etatach przez pracownika a wpłaty do PPK;
  • Sposoby kontrolowania wpłat przez organ nadzoru;
  • Komornik a wpłaty do PPK;
  • Brak wpłaty – konsekwencje praktyczne.
 9. Dyskusja z Uczestnikami.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl