Szkolenie : Przegląd podatkowy 2023

Nazwa Szkolenia :


Przegląd podatkowy 2023

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


17-04-2023
9:30 - 13:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomoc

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Zmiany VAT w 2023r. wynikające z najnowszego pakietu „SLIM VAT 3”:
  • Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie.
  • Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.
  • WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.
  • Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.
  • Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.
  • Podniesienie z 500 do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).
  • Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.
  • Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.
  • Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.
  • Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.
  • Zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za błędy oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
  • Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.
  • Wprowadzenie zmian w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.

 

 1. Grupa VAT – zmiany w 2023r. :
  • Kto może utworzyć grupę VAT?
   • powiązania finansowe,
   • powiązania organizacyjne,
   • powiązania ekonomiczne.
  • W jakich przypadkach korzystne jest utworzenie takiej grupy?
  • Co powinna zawierać umowa o utworzeniu grupy VAT?
  • Jak rozliczane są transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?
  • Jak fakturować czynności wykonywane dla członków grupy VAT?
  • Zasady składania JPK_VAT w grupie VAT.
  • Zasady prowadzenia rejestru sprzedaży i nabycia w grupie VAT.
  • Utrata statusu grupy VAT- konsekwencje.
  • Odpowiedzialność za zobowiązania grupy VAT.
  • VAT-R i VAT – Z przy grupie VAT.
  • Najnowsze objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczące grupy VAT.

 

 1. Zmiany w CIT:
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego.
  • Uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.
  • Odroczenie oraz zmiany w zakresie podatku minimalnego.
  • Nowy sposób liczenia dochodu/straty dla potrzeb podatku minimalnego.
  • Nowy sposób liczenia podstawy opodatkowania w podatku minimalnym.
  • Nowe wyłączenia spod podatku minimalnego.
  • Zmiany w zakresie podatku od przerzucania dochodów.
  • Zmiany w cenach transferowych – mniej problematyczne transakcje rajowe.
  • Polska Spółka Holdingowa – czy można łatwiej skorzystać z preferencji podatkowej?

 

 1. Zmiany w PIT dla płatników :
  • Nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę od 1 stycznia 2023r. – rewolucyjne zmiany w PIT-2.
   • Zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023r.:
    • nowi płatnicy podatku uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w trakcie roku,
    • nowi podatnicy uprawnieni do korzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku (np. zleceniobiorcy, wykonawcy itp.),
    • płatnicy uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę „z urzędu”.
   • Możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników ( np. pracodawców):
    • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku osiągania przychodów  u kilku płatników – sposób dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę,
    • warunki umożliwiające podział kwoty zmniejszającej zaliczkę między kilku płatników w danym miesiącu,
    • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w 2023r. przez pracownika prowadzącego działalność  gospodarczą,
    • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez emeryta/rencistę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia – PIT-2 a PIT-3 i wycofanie EPD-18 – problemy podatkowe emerytów i rencistów, przykłady,
    • stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku pracownika osiągającego przychody z kilku umów zawartych z tym samym pracodawcą ( np. umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, kilku umów zlecenia zawartych z tym samym „pracodawcą”).
   • Od kiedy osoby zatrudnione będą mogły składać nowe oświadczenia PIT-2?
   • Nowa formy składania PIT-2 od 01.01.2023r.i termin obowiązywania oświadczenia.
   • Nowy wzór PIT-2 – omówienie zasad wypełniania.
   • Zmiany w stosowaniu oświadczenia PIT-2 w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia – przykład.
   • Stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę na liście płac,  po zmianach od 1 stycznia 2023r. – przykłady
  • Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń podatkowych w zakładach pracy i organach rentowych od 2023r.:
   • Formy składania wniosków i oświadczeń podatkowych – rodzaje wniosków i oświadczeń w 2023r.
   • Termin obowiązywania poszczególnych oświadczeń i wniosków a obowiązek ich aktualizacji lub wycofania.
   • Zmiany w stosowaniu oświadczeń i wniosków podatkowych po ustaniu zatrudnienia.
   • Zwolnienie płatnika z odpowiedzialności za naliczenia zaliczek na podstawie błędnie złożonych oświadczeń przez podatnika.
  • Możliwość niepobierania zaliczki na podatek z wynagrodzenia podatnika ( np. pracownika) w 2023r.
   • Warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia.
   • Zwolnienie z pobierania zaliczki a stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę (na podstawie złożonego PIT-2).
  • Nowy PIT-11 po zmianach podatkowych od 1 lipca 2022r – zasady jego wypełniania:
   • Wykazywanie w PIT-11  zasiłków macierzyńskich w PIT-11 ( opodatkowanych i zwolnionych z podatku dochodowego).
   • Wykazywanie przychodów  ze stosunku pracy objętych tzw. ulgą dla klasy średniej.
   • Przychody korzystające ze zwolnienia w ramach tzw. ulg PIT „0” – m.in. ulga dla seniora, ulga 4+ i ulga dla młodych.
   • Składki członkowskie do związków zawodowych w PIT-11.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl