Szkolenie : Najnowsze i planowane zmiany w Prawie Pracy.

Nazwa Szkolenia :


Najnowsze i planowane zmiany w Prawie Pracy.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


27-05-2022
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


320,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji dotyczących właściwego stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

Program szkolenia

 • Jakie są planowane zmiany w zakresie umów o pracę na okres próbny oraz umów o pracę na czas określony? (Nowość!)
 • Jak zmieni się treść tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), czyli informacji o warunkach zatrudnienia? (Nowość!)
 • Jakie wymogi informacyjne spoczywać będą na pracodawcy w związku z wdrożeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (Nr 2019/1152) (Nowość!)
 • Na jakich zasadach będzie można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych? (Nowość!)
 • Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych? (Nowość!)
 • W jaki sposób zmiana reguł ustalania okresu zasiłkowego wpłynęła na długość okresu ochrony przed zwolnieniem w trybie art. 53 KP? (Nowość!)
 • Z ilu dni i godzin opieki będzie mógł korzystać pracownik z tytułu opieki na dziecko w wieku do lat 14 po wdrożeniu dyrektywy Nr 2019/1158 (projekt zmian do KP)?
 • Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowoduje wdrożenie dyrektywy Nr 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (projekt zmian do KP)?
 • Z jakich nowych form elastycznego zatrudnienia będą mogli skorzystać pracujący rodzice (projekt zmian do KP)?
 • Jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracownika obecnie i według projektu zmian do kodeksu pracy? (projekt zmian do KP)
 • Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę pracowników na obecność narkotyków i innych podobnie działających substancji (projekt zmian do KP)?
 • Według jakich reguł będzie świadczona praca zdalna po uchyleniu przepisów koronaustawy (projekt zmian do KP)?
 • Czy po okresie pandemii koronawirusa pracodawca będzie mógł wydać pracownikowi polecenie pracy zdalnej – praca zdalna nadzwyczajna (projekt zmian do KP)?
 • Na jakich zasadach będzie możliwa praca zdalna okazjonalna – na wniosek pracownika (projekt zmian do KP)?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z wdrożeniem przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów? (Nowość!)
 • Do kogo i w jakich sytuacjach (zakres podmiotowy i przedmiotowy) ma zastosowanie ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa? (Nowość!)
 • Jak przedstawiają się ogólne założenia ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa? (Nowość!)
 • Czy pracownik świadczący pracę zdalnie może ją wykonywać poza miejscem zamieszkania, czy musi informować pracodawcę o okresowej zmianie miejsca pobytu?
 • Czy podczas kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?
 • Na jakich zasadach udzielane są zwolnienia od pracy dla dawców krwi i osocza w okresie pandemii koronawirusa?
 • Czy pracownik może odmówić poddania się badaniom profilaktycznym w sytuacji, gdy ośrodek medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę o usługi medyczne jest otwarty w okresie pandemii koronawirusa?
 • W jakim przypadku pracownik powracający po okresie kwarantanny bądź izolacji spowodowanej koronawirusem podlega badaniom profilaktycznym?
 • Czy nieprzeprowadzenie okresowych badań profilaktycznych lub szkoleń BHP z uwagi na ich zawieszenie w okresie pandemii koronawirusa może zostać uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku pracy?
 • Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 • Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl