Szkolenie : Prawo pracy i czas pracy w pierwszej połowie 2022 roku

Nazwa Szkolenia :


Prawo pracy i czas pracy w pierwszej połowie 2022 roku

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Inkubator Technologiczny.

Data Szkolenia :


03-06-2022
10:00 - 14:00

Cena Szkolenia :


490,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Pogłódek - prawnik, inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 22- letnim stażem w wielu najbardziej znanych i renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i za granicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, ekspert prowadzący Kancelarię Prawa Pracy Pogłódek Różański, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, doradca KPP LEWIATAN.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Ochrona sygnalistów, wg projektu ustawy oraz przepisów Dyrektywy UE.
 2. Zasady dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów.
 3. Stworzenie kanałów sygnalizowania.
 4. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i procedura postępowania wyjaśniającego.
 5. Treść procedury, Zasady dokonywania zgłoszeń. Ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenia.
 6. Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o miejscu spędzania urlopu wypoczynkowego, w powiązaniu z COVID?
 7. Czy pracodawca może pytać pracowników o szczepienia przeciw COVID?
 8. Czy pracodawca może uzależnić zatrudnienie od zaszczepienia pracownika?
 9. Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020r.
 10. Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi robić badań wstępnych?
 11. Kiedy pracownik inny niż biurowy nie musi robić badan wstępnych?
 12. Projektowane zmiany w pracy zdalnej.
 13. Czy na kwarantannie i izolacji można pracować?
 14. Jak wypisywać oświadczenia dotyczące opieki nad dzieckiem.
 15. Testy na COVID i szczepienia przeciwko grypie a przychód ze stosunku pracy.
 16. Czy szczepienia są wolne tylko z podatku, czy też ze składek ZUS?
 17. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej
 18. Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.
 19. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.
 20. Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.
 21. Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru
  w przyczynie wypowiedzenia.
 22. Jak zwolnić prawidłowo pracownika na odległość.
 23. Czy można skutecznie rozwiązać umowę mailem?
 24. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 25. Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.
 26. Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.
 27. Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.
 28. Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?
 29. Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący.
 30. Projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem.
 31. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
  • tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
  • zasada jednej z czterech – wolnej niedzieli,
  • zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
  • zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
  • najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
  • kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.
 32. Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
 33. Prawo do wypoczynku:
  • prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki takiego naruszenia,
  • uprawnienia pracownika – dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata – co i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
  • ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
  • rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
  • ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
  • jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
 34. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.
 35. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem m(tzw. harmonogramem):
  • w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
  • czasem wolnym zamiast zapłatą,
  • dniem wolnym zamiast zapłatą,
  • zapłatą zamiast dniem wolnym,
  • zasada optymalizacji korzyści i prawno – karne ograniczenia tych możliwości.
 36. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
  • formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy),
  • rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
 37. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
 38. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.
 39. Badania lekarskie a czas pracy.

Opinie o szkoleniu

Temat szkolenia zgodny z wysłaną ofertą szkoleniową. Wykładowca skrupulatnie i jasno wyjaśnił zagadnienia dotyczące szkolenia. Szkolenie na wysokim poziomie.

Anna Obara

UM Sosnowiec

 

Konkretnie i na temat, bez zbędnego gadania i niepotrzebnych informacji. Bardzo konkretny wykładowca.

Żaneta Banyś

PRD w Olkuszu S.A.

 

Szkolenie przygotowane i poprowadzone w sposób bardzo rzetelny i profesjonalny. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę przekazywaną w sposób łatwy do przyswojenia.

Sabina Szopa

ZBM Sp.  z o.o. w Bytomiu 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl