Szkolenie : Prawo pracy w praktyce w pierwszej połowie 2021 roku.

Nazwa Szkolenia :


Prawo pracy w praktyce w pierwszej połowie 2021 roku.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


05-02-2021
10:00 - 14:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Pogłódek - Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020r.
 2. Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi robić badań wstępnych?
 3. Kiedy pracownik inny niż biurowy nie musi robić badan wstępnych?
 4. Projektowane zmiany w pracy zdalnej.
 5. Kwarantanna i jej dokumentowanie.
 6. Izolacja i jej dokumentowanie.
 7. Czy na kwarantannie i izolacji można pracować? Zmiany od 5.12.2020r.
 8. Jak wypisywać oświadczenia dotyczące opieki nad dzieckiem.
 9. Komu zmienić ocenę ryzyka zawodowego w związku z COVID.
 10. Testy na COVID i szczepienia przeciwko grypie a przychód ze stosunku pracy.
 11. Czy szczepienia są wolne tylko z podatku, czy też ze składek ZUS?
 12. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej po uchyleniu przepisu we wrześniu 2020 roku.
 13. Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.
 14. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.
 15. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie pozyskania informacji o miejscu prywatnego pobytu pracownika w związku z koronawirusem.
 16. Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.
 17. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i dyskryminacji.
 18. Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń w długim okresie rozliczeniowym.
 19. Harmonogramowanie czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym. Bank godzin.
 20. Święto w sobotę i zasady obniżania wymiaru czasu pracy.
 21. Rozliczanie czasu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny ponadwymiarowe, a godziny nadliczbowe.
 22. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy.
 23. Niepełny wymiar czasu pracy, a prawo do zasiłków oraz ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 24. Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.
 25. Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy.
 26. Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru
  w przyczynie wypowiedzenia.
 27. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 28. Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.
 29. Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.
 30. Skreślenie przepisu dotyczącego wydawania odpisów świadectwa pracy. Co w zamian?
 31. Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.
 32. Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.
 33. Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.
 34. Możliwość zwolnienia się z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 35. Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.
 36. Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.
 37. Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?
 38. Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć i jak je wprowadzać – równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.
 39. Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący!!!!
 40. Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.
 41. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Temat szkolenia zgodny z wysłaną ofertą szkoleniową. Wykładowca skrupulatnie i jasno wyjaśnił zagadnienia dotyczące szkolenia. Szkolenie na wysokim poziomie.

Anna Obara

UM Sosnowiec

 

Konkretnie i na temat, bez zbędnego gadania i niepotrzebnych informacji. Bardzo konkretny wykładowca.

Żaneta Banyś

PRD w Olkuszu S.A.

 

Szkolenie przygotowane i poprowadzone w sposób bardzo rzetelny i profesjonalny. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę przekazywaną w sposób łatwy do przyswojenia.

Sabina Szopa

ZBM Sp.  z o.o. w Bytomiu 

Fragment szkolenia:

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl