Szkolenie : Prawo pracy i czas pracy w praktyce w I połowie 2021r.

Nazwa Szkolenia :


Prawo pracy i czas pracy w praktyce w I połowie 2021r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


06-05-2021
10:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Pogłódek - Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020r.
 2. Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi robić badań wstępnych?
 3. Kiedy pracownik inny niż biurowy nie musi robić badan wstępnych?
 4. Projektowane zmiany w pracy zdalnej.
 5. Kwarantanna i jej dokumentowanie.
 6. Izolacja i jej dokumentowanie.
 7. Czy na kwarantannie i izolacji można pracować? Zmiany od 5.12.2020r.
 8. Jak wypisywać oświadczenia dotyczące opieki nad dzieckiem.
 9. Testy na COVID i szczepienia przeciwko grypie a przychód ze stosunku pracy.
 10. Czy szczepienia są wolne tylko z podatku, czy też ze składek ZUS?
 11. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej
 12. Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.
 13. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.
 14. Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.
 15. Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.
 16. Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy.
 17. Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru
  w przyczynie wypowiedzenia.
 18. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 19. Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.
 20. Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.
 21. Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.
 22. Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.
 23. Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.
 24. Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?
 25. Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący.
 26. Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.
 27. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.
 28. Dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników.
 29. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
  1. tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
  2. zasada jednej z czterech – wolnej niedzieli,
  3. zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
  4. zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
  5. najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
  6. kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.
 30. Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
 31. Prawo do wypoczynku:
  1. prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki takiego naruszenia,
  2. uprawnienia pracownika – dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata – co i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
  3. ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
  4. rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
  5. ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych,
  6. na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
  7. jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
 32. Systemy czasu pracy, podstawowy, równoważny, zadaniowy.
 33. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.
 34. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem
  (tzw. harmonogramem):

  1. w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
  2. czasem wolnym zamiast zapłatą,
  3. dniem wolnym zamiast zapłatą,
  4. zapłatą zamiast dniem wolnym,
  5. zasada optymalizacji korzyści i prawno – karne ograniczenia tych możliwości.
 35. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
  1. formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy),
  2. rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
 36. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
 37. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.
 38. Badania lekarskie a czas pracy.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Opinie o szkoleniu

Temat szkolenia zgodny z wysłaną ofertą szkoleniową. Wykładowca skrupulatnie i jasno wyjaśnił zagadnienia dotyczące szkolenia. Szkolenie na wysokim poziomie.

Anna Obara

UM Sosnowiec

 

Konkretnie i na temat, bez zbędnego gadania i niepotrzebnych informacji. Bardzo konkretny wykładowca.

Żaneta Banyś

PRD w Olkuszu S.A.

 

Szkolenie przygotowane i poprowadzone w sposób bardzo rzetelny i profesjonalny. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę przekazywaną w sposób łatwy do przyswojenia.

Sabina Szopa

ZBM Sp.  z o.o. w Bytomiu 

Fragment szkolenia:

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl