Szkolenie : Prawo pracy i czas pracy w 2021 roku.

Nazwa Szkolenia :


Prawo pracy i czas pracy w 2021 roku.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


19-11-2021
10:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Pogłódek - Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o miejscu spędzania urlopu wypoczynkowego, w powiązaniu z COVID?
 2. Czy pracodawca może pytać pracowników o szczepienia przeciw COVID?
 3. Czy pracodawca może uzależnić zatrudnienie od zaszczepienia pracownika?
 4. Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników od 16.12.2020r.
 5. Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi robić badań wstępnych?
 6. Kiedy pracownik inny niż biurowy nie musi robić badan wstępnych?
 7. Projektowane zmiany w pracy zdalnej.
 8. Czy na kwarantannie i izolacji można pracować?
 9. Jak wypisywać oświadczenia dotyczące opieki nad dzieckiem.
 10. Testy na COVID i szczepienia przeciwko grypie a przychód ze stosunku pracy.
 11. Czy szczepienia są wolne tylko z podatku, czy też ze składek ZUS?
 12. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej.
 13. Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.
 14. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.
 15. Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.
 16. Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru w przyczynie wypowiedzenia.
 17. Jak zwolnić prawidłowo pracownika na odległość.
 18. Czy można skutecznie rozwiązać umowę mailem?
 19. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 20. Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.
 21. Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.
 22. Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.
 23. Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?
 24. Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący.
 25. Projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem.
 26. Dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników.
 27. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
  • tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
  • zasada jednej z czterech – wolnej niedzieli,
  • zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
  • zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
  • najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
  • kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.
 28. Tworzenie harmonogramów czasu pracy.
 29. Prawo do wypoczynku:
  • prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki takiego naruszenia,
  • uprawnienia pracownika – dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata – co i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy, termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
  • ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
  • rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym – w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
  • ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
  • jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
 30. Systemy czasu pracy, podstawowy, równoważny, zadaniowy.
 31. Rekompensata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych.
 32. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem (tzw. harmonogramem):
  • w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
  • czasem wolnym zamiast zapłatą,
  • dniem wolnym zamiast zapłatą,
  • zapłatą zamiast dniem wolnym,
  • zasada optymalizacji korzyści i prawno – karne ograniczenia tych możliwości.
 33. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
  • formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy),
  • rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
 34. Elastyczny czas pracy i dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
 35. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.
 36. Badania lekarskie a czas pracy.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Temat szkolenia zgodny z wysłaną ofertą szkoleniową. Wykładowca skrupulatnie i jasno wyjaśnił zagadnienia dotyczące szkolenia. Szkolenie na wysokim poziomie.

Anna Obara

UM Sosnowiec

 

Konkretnie i na temat, bez zbędnego gadania i niepotrzebnych informacji. Bardzo konkretny wykładowca.

Żaneta Banyś

PRD w Olkuszu S.A.

 

Szkolenie przygotowane i poprowadzone w sposób bardzo rzetelny i profesjonalny. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę przekazywaną w sposób łatwy do przyswojenia.

Sabina Szopa

ZBM Sp.  z o.o. w Bytomiu 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl