Szkolenie : Prawo pracy w praktyce w 2020 roku.

Nazwa Szkolenia :


Prawo pracy w praktyce w 2020 roku.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


12-11-2020
10:00 - 14:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Pogłódek - Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

 

Program szkolenia

 1. Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej po uchyleniu przepisu we wrześniu 2020 roku.
 2. Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.
 3. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie oceny stanu zdrowia pracownika w związku z koronawirusem.
 4. Jakie działania może podjąć pracodawca w zakresie pozyskania informacji o miejscu prywatnego pobytu pracownika w związku z koronawirusem.
 5. Praca z domu w przypadku zagrożenia koronawirusem.
 6. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i dyskryminacji.
 7. Zmiany kodeksu pracy dotyczące mobbingu.
 8. Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń w długim okresie rozliczeniowym.
 9. Harmonogramowanie czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym. Bank godzin.
 10. Święto w sobotę i zasady obniżania wymiaru czasu pracy.
 11. Rozliczanie czasu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny ponadwymiarowe, a godziny nadliczbowe.
 12. Rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy.
 13. Długi okres rozliczeniowy a wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego.
 14. Niepełny wymiar czasu pracy, a prawo do zasiłków oraz ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 15. Ustalenie nominalnego czasu pracy w roku, w którym doszło do obniżenia wymiaru czasu pracy.
 16. Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.
 17. Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy.
 18. Przestój kodeksowy a przestój ekonomiczny.
 19. Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru
  w przyczynie wypowiedzenia.
 20. Zmiany w zakresie badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
 21. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 22. Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.
 23. Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.
 24. Skreślenie przepisu dotyczącego wydawania odpisów świadectwa pracy. Co w zamian?
 25. Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.
 26. Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.
 27. Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.
 28. Możliwość zwolnienia się z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 29. Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.
 30. Możliwość zawieszenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy i niewypłacanie świadczeń – art. 9(1) kp.
 31. Możliwość zawieszenia postanowień umów o pracę, obniżenie etatu, obniżenie wynagrodzenia – art. 23(1a) kp.;
 32. Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.
 33. Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?
 34. Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć i jak je wprowadzać – równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.
 35. Czy pracodawca może jednostronnie polecić pracę z domu lub z innego miejsca.
 36. Zawieszenie postanowień regulaminu pracy i wynagradzania na czas kryzysu.
 37. Jednostronne wysyłanie pracownika na urlop podczas kryzysu!!!!!
 38. Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący!!!!
 39. Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.
 40. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Temat szkolenia zgodny z wysłaną ofertą szkoleniową. Wykładowca skrupulatnie i jasno wyjaśnił zagadnienia dotyczące szkolenia. Szkolenie na wysokim poziomie.

Anna Obara

UM Sosnowiec

 

Konkretnie i na temat, bez zbędnego gadania i niepotrzebnych informacji. Bardzo konkretny wykładowca.

Żaneta Banyś

PRD w Olkuszu S.A.

 

Szkolenie przygotowane i poprowadzone w sposób bardzo rzetelny i profesjonalny. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę przekazywaną w sposób łatwy do przyswojenia.

Sabina Szopa

ZBM Sp.  z o.o. w Bytomiu 

Fragment szkolenia:

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl