Szkolenie : Pracownicze Plany Kapitałowe

Nazwa Szkolenia :


Pracownicze Plany Kapitałowe

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


19-11-2020
9:30 - 13:00

Cena Szkolenia :


270,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Krzysztof Stucke - Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, prawa administracyjnego i cywilnego ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace. Od 11/2019 mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Od 12/2019 biegły sądowy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Wstęp: Od 1 stycznia 2019r. obowiązują przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która obejmą prawie wszystkich zatrudnionych oraz stopniowo- wszystkich pracodawców. W pierwszej kolejności, już od lipca 2019 roku, zmiany dotkną firmy zatrudniające ponad 250 osób, następnie od 1 stycznia 2020 pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób. W dalszej perspektywie czasowej objęci ustawowymi obowiązkami zostaną pozostali pracodawcy.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników: Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Adresaci szkolenia:  Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów przez internet, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Program szkolenia

 1. Pracownicze plany kapitałowe:
  • Co to jest pracowniczy plan kapitałowy
  • Podmiot zatrudniający – kto ma obowiązek tworzyć PPK
  • Podmioty wyłączone z obowiązku tworzenia PPK
  • Mikroprzedsiębiorcy
  • Brak obowiązku tworzenia PPK przez podmiot prowadzący PPE
  • Osoba zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK
  • Wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów przez podmiot zatrudniający
  • Kryterium liczby osób zatrudnionych
  • Sposób ustalenia liczby osób zatrudnionych
 2. Umowy w PPK
  • Dwa rodzaje umów w PPK
  • Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK.
  • Umowa o zarządzanie PPK
  • Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK
  • Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
  • Umowa o prowadzenie PPK
  • Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK
  • Wiek osoby zatrudnionej a jej włączenie do PPK:
   • osoby zatrudnione – w wieku od 18 lat, a przed ukończeniem 55 lat
   • osoby zatrudnione – w wieku od 55 lat, a przed ukończeniem 70 lat
  • osoby zatrudnione – w wieku od ukończenia 70. roku życia
  • Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
 1. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK
  • Wpłata podstawowa i dodatkowa
  • Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający
  • Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK
  • Wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia
  • Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości
  • Wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający
  • Wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK
 2. Wpłata powitalna i dopłaty roczne
  • Finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK
  • Wpłata powitalna
  • Dopłaty roczne
 3. Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu
  • Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK
  • Wypłata po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia
  • Wypłata (dla uczestnika PPK)
  • Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
  • Wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia
  • Wypłata w razie poważnego zachorowania
  • Wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu)
  • Ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny
  • Wypłata transferowa
  • Dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci
  • Podział środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej
  • Wyłączenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK

Opinie o szkoleniu

Szkolenie bardzo ciekawe,  przeprowadzone profesjonalnie, duża partia materiałów , prowadzący wprowadza przyjazną atmosferę. Z przyjemnością skorzystam w przyszłości ze szkoleń Waszej firmy.

Anna Górecka Sp. z o.o.

Lambertz Polonia Sp. z o.o. 

 

Szkolenie przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca jasno i zrozumiale przedstawił temat szkolenia. Potrafi odpowiedzieć na każde pytanie. Materiały dobrze przygotowane.

Monika Mikołajek

Paks`D Sp. z o.o.

 

Ciekawe prowadzenie szkolenia, ogromna wiedza wykładowcy.

Iwona Świerczek

Gmina Lubomia

 

Kompetencje osoby prowadzącej szkolenie są na bardzo wysokim poziomie, a przekaz bardzo komunikatywny

Ilona Czopek

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

 

Szkolenie przystępnie prowadzone na wysokim poziomie

Izabela Knura

Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMPLEKS”K. Króliczek i wspólnicy Sp. J.

 

Pan prowadzący szkolenie w bardzo prosty i rzetelny sposób wyjaśnił PPK. Służył pomocą i odpowiadał na wszystkie zadawane pytania.

Maria Korkuz

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze „ROW-JAS” Sp. z o.o.

 

Szkolenie jest prowadzone profesjonalnie. Prowadzący posiada dużą wiedzę i w sposób ciekawy i interesujący przekazuje ją uczestnika szkolenia

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl