Szkolenie : PODATKOWE ZAMKNIĘCIE 2019 ROKU

Nazwa Szkolenia :


PODATKOWE ZAMKNIĘCIE 2019 ROKU

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny ul. Jankowicka 23/25

Data Szkolenia :


10-02-2020
9:00

Cena Szkolenia :


390,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

 

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ze zmianami w rozliczaniach podatku CIT od 2019 r. oraz nowymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących w 2019 r. i
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.

Program szkolenia

 1. Zmiany podatku CIT od 2019r. oraz od 2020r. i ich wpływ na rozliczenia roczne:
  • Finansowanie w leasingu samochodu;
   • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu – uzasadnienie stosowania.
   • Kwota 150 tys. zł jako max wartość zaliczania w KUP.
   • Zasady wyliczania 150 tys. zł. – czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez.
   • Umowy leasingu zawierane w 2018r. a ograniczenie KUP od 2019r.
   • Najem samochodu – długoterminowy lub „zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów.
   • Przepisy przejściowe.
  • Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego:
   • Ograniczenie KUP w 2018r.
   • Podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys. Zł.
   • Zasady stosowania nowych uregulowań.
   • Przepisy przejściowe – rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018r. – co w 2019r.
  • Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:
   • Brak prawa do zaliczania w KUP 25% podatku VAT, który jest nie odliczany.
   • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur – wysokość ograniczenia 25%.
   • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
   • Przykłady stosowania ograniczenia.
  • Obniżenie stawki podatku dochodowego;
   • Obniżenie stawki CIT do 9% – dla kogo?
   • Wpłacanie zaliczek w trakcie roku a stawka podatku CIT.
   • Spółki istniejące i nowe – jak stosować preferencje?
  • Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej:
   • Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych do końca września.
   • Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych – nowe limity w zakresie tych obowiązków.
   • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń dla niektórych transakcji – w tym pożyczek i transakcji o niskiej wartości dodanej.
   • Doprecyzowanie warunków kontroli dokumentacji podatkowych.
   • Kto nie musi sporządzać dokumentacji podatkowych.
   • Korekta współzależna.
  • Zmiany od 2020 r. i ich wpływ na rozliczenie podatku dochodowego za 2019 r.:
   • Koszty 2018 r. czy uzależnione od formy zapłaty?
   • Wyłączenie z KUP zapłaty gotówką, na inny rachunek bankowy niż podany na stronach MF, bez zastosowania split paymentu;
   • Zastosowanie wyłączeń z KUP na przełomie roku 2018 i 2019;
   • Problemy praktyczne związane z nowymi uregulowaniami: koszt 2018 r. a zapłata w 2019 r., RMK a nowe zasady wyłączeń;
   • Korekta faktury a KUP;
 1. Przejściówka – istotne elementy rozliczeń podatku CIT i sprawozdania finansowego po zmianach w 2019 r.:
  • Nowe założenia ujawniania przejściówki:
   • Przejściówka w formie elektronicznej;
   • Wariant porównawczy przejściówki (2018 r. i 2019 r.) schemat;
   • Przejściówka w Informacji dodatkowej a przejściówka jako schemat;
   • Korekta przejściówki a składanie dokumentów.
  • Dane w zakresie przychodu podatkowego:
   • Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy;
   • Odsetki naliczone a otrzymane;
   • Rozliczanie faktur korygujących ;
   • Umorzenie odsetek, zobowiązań, przedawnienie niezapłaconych faktur;
  • Dane w zakresie kosztów uzyskania przychodów:
   • Podstawowe zasady zaliczania wydatków do KUP;
   • Koszty pośrednie a koszty bezpośrednie;
   • Wyłączenie z KUP reprezentacji, PFRON, niezapłaconych odsetek, odsetek od zobowiązań podatkowych;
   • Nowe wyłączenia z KUP a przejściówka – koszty finansowania dłużnego i usługi wykonywane przez podmioty powiązane;
   • Cienka kapitalizacja w 2018 r. i latach poprzednich – zasady rozliczeń.
 1. Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2019 r.:
  • Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:
   • Pojęcie schematu podatkowego;
   • Obowiązki sprawozdawcze;
   • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
   • Elementy formularza;
   • Forma złożenia, wykazywane dane, właściwość US.
  • Nowe dane w CIT – 8 za 2019 r.:
   • Nowy druk zeznania – jaki numer;
   • Zyski kapitałowe jako nowe źródło dochodów – sposób wykazywania;
   • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
   • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
   • Dochód – zasady wyliczania;
   • Pomniejszanie dochodu o wydatki na działalność badawczo – rozwojową i innowacyjność ponoszone w 2019 r.;
   • Darowizny pomniejszane od dochodu – kiedy?
   • Korygowanie zeznania – sposoby.
  • Załączniki do zeznania rocznego:
   • Posiadanie oddziału (także nieformalnego) a CIT – ST zasady wypełniania i stosowania;
   • CIT – D w przypadku przekazania (otrzymania) darowizn;
   • CIT – O – w przypadku dochodów zwolnionych od podatku, dotacji, rozliczania straty;
   • Wypłaty świadczeń na rzecz nierezydentów a konieczność wypełnienia CIT – O;
   • Nowy załącznik CIT – TP i PIT – TP obowiązujący dla transakcji z podmiotami owiązanymi powstałymi w 2018 r.
   • Nowe sprawozdanie dotyczące podmiotów powiązanych i wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowych – składane do końca września 2019 r.
  • Pozostałe zeznania i formularze:
   • Druki wynikające z ordynacji podatkowej: ORD – U, ORD – W;
   • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT – 2R i CIT – 10Z;
   • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT – 1R i PIT-8AR;
   • Zasady wypełniania druku ORD – W;

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl