Szkolenie : Zmiany w Podatku Dochodowym (PIT- zerowy do 26 lat) od 01 sierpnia 2019 r.

Nazwa Szkolenia :


Zmiany w Podatku Dochodowym (PIT- zerowy do 26 lat) od 01 sierpnia 2019 r.

Miejsce Szkolenia :


Gliwice, ul. Dąbrowskiego 24, hotel Mikulski

Data Szkolenia :


23-08-2019
9:00

Cena Szkolenia :


380 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

W przypadku płatności za szkolenie ze środków publicznych (w 70% lub w całości) – szkolenie zwolnione z VAT. Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat.

Zaufali nam :

Rozliczanie świadczeń pracowniczych w świetle przepisów podatkowo – składkowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian wprowadzonych ustawą o PDOF obowiązujących od 01 sierpnia 2019 r. zwalniających z opodatkowania przychodów dla osób do 26 roku życia, przekazanie praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów na praktycznych przykładach

Program szkolenia

 1. Zmiany w ustawie o PDOF – likwidacja podatku PIT dla młodych od 01 sierpnia 2019r.:
  • zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia do ukończenia 26 roku życia – (limity kwotowe przychodów w 2019 i 2020 r.),
   • oświadczenie podatnika zwalniające z poboru zaliczki na podatek,
   • oświadczenie a uzyskiwanie przychodów z różnych źródeł,
   • przychody nie uwzględniane w zwolnieniu,
   • zmiany w odliczaniu kosztów uzyskania w tym 50%,
   • zasady odliczania składek ZUS i składki zdrowotnej po wprowadzeniu zwolnienia.
  • Uchwalone zmiany od 01 stycznia 2020 r.:
   • pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego,
   • oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia.
 1. Świadczenia dla pracowników w rozliczeniach ZUS i podatku:
  • ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży:
   • jak ustalić wysokość ekwiwalentu,
   • pomniejszanie ekwiwalentu za czas niezdolności do pracy:
  • organizacja imprezy firmowej dla pracowników, byłych pracowników oraz osób towarzyszących,
  • finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników,
  • pracownicze karty na posiłki w ramach świadczeń BHPnajnowsze rozstrzygnięcia KIS,
  • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:
   • pobierania świadczeń chorobowych,
   • urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego,
  • korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych:
   • finansowanie pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika – bez składek i podatku wraz z wyżywieniem,
  • zaliczka na podatek, gdy miesiącu przekazano wyłącznie świadczenie rzeczowe.
 2. Nagrody, upominki, darowizny:
  • udział pracowników i zleceniobiorców w organizowanych konkursach,
  • nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych,
  • opodatkowanie i oskładkowanie nagród,
  • upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy,
  • prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę,
  • darowizna przekazana pracownikowi.
 3. Świadczenia finansowane z ZFŚS funduszy Związków Zawodowych – środków obrotowych – dla pracowników, emerytów i rencistów.
  • Świadczenia pieniężne i rzeczowe:
   • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety,
   • umorzenie pożyczki – skutki podatkowo składkowe,
   • częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych,
   • świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe,
   • świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy,
   • świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia,
   • świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty,
   • świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania.
  • Zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014r.:
   • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp. zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru,
   • organizacja dnia dziecka, mikołajek,
   • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach,
   • świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł.
  • Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18:
   • wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność,
   • pojęcie „dopłaty” do wypoczynku,
   • dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół,
   • które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba),
   • źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania.

Opinie o szkoleniu

Osoba prowadząca szkolenie ma wysoka kulturę osobistą, dobry kontakt ze szkolonymi. Dobrze przygotowany do szkolenia. Forma tłumaczenia zagadnień w sposób logiczny nie na podstawie cytowania ustaw.
Edyta M.
TOP S.A.

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Duża wiedza, kompetencja.
Jolanta Pasierbek
Gmina Łodygowice

Przede wszystkim możliwość zadawania pytań w trakcie omawianego tematu i wyjaśniania na przykładach wątpliwości.
Jolanta Jarnot-Hrycyk
Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Bardzo dobre przygotowanie wykładowcy, dobry kontakt.
Monika Jureczko
Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j.

Wysoka ocena prowadzącego zajęcia jest najlepszą opinią na temat dzisiejszego szkolenia
Izabela Lisiecka
Zakład Karny

Zmiany od 01 stycznia 2019r. w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zabezpieczenie emerytalne pracowników wprowadzone ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych nowe obowiązki dla działów HR.

Szkolenie adekwatne do oczekiwań. Wyczerpujący temat na dzień dzisiejszy.
Aleksandra Wojciechowska
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Śląsk”

Duża wiedza prowadzącego przekazywana w interesujący, przystępny sposób
Anna Krzystanek
DB Biuro Rachunkowe Dorota Bąk

Szkolenie przeprowadzone w sposób przystępny; treści przekazane w prosty, rzetelny sposób. Prowadzący oferował swoją pomoc po zakończeniu szkolenia, cierpliwie odpowiadał na wszystkie zadane pytania.
Beata Pietranek
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

Wyczerpujące i praktyczne podejście do trudnych zmian w prawie. Doświadczenie i profesjonalizm prowadzącego pozwoliły na rozsądne podejście do wprowadzonych przepisów.
HL DISPLAY GLIWICE Sp. z o.o.

Pragnę wyrazić pełne zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia. Fachowość, jasność przekazywanych informacji, które rozwiały wątpliwości dotyczące niejasnych przepisów.
Paulina Rzepecka
OFC Sp. z o.o.

Bardzo obszerny zakres materiału przekazany w szybki i zrozumiały sposób
Natalia Grotowska
DB Logistic Sp. z o. o

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl