Szkolenie : Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od 1 sierpnia 2019r.

Nazwa Szkolenia :


Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany od 1 sierpnia 2019r.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


23-09-2019
9:30

Cena Szkolenia :


380,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca, autor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 18 letni staż pracy w Ministerstwie Finansów w Departamentach podatkowych (Departament Podatków Dochodowych, Departament Systemu Podatkowego), autor publikacji (komentarzy) z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni wykładowca z zakresu tego podatku.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Omówienie zmian w podatku wchodzących 1 sierpnia 2019r.

Program szkolenia

  1. Zmiany w podatku dochodowym wchodzące z życie od 1 sierpnia 2019r.
   • Nowe zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych:
    • zakres przedmiotowy ulgi,
    • jakiego rodzaju dochody podlegają temu zwolnieniu,
    • jaki limit objęty zwolnieniem w roku 2019 a jaki w kolejnych latach,
   • Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji:
    • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika,
    • składki ZUS od dochodów wolnych od PIT,
    • naliczanie kosztów od dochodów wolnych od PIT
    • zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019.
   • Podwyższenie kosztów pracowniczych, w tym:
    • nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, wejście w życie i zakres obowiązywania regulacji,
    • potrącanie kosztów pracowniczych w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a roczne limity kosztów uzyskania przychodów,
    • koszty działalności wykonywanej osobiście, w tym koszty zarządu, rady nadzorczej, osób na kontraktach menedżerskich.
   • Zmiana skali podatkowej, w tym:
    • potrącanie stawki podatku 17 % – data wejścia w życie regulacji,
    • pobór zaliczek na podatek w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a rozliczenie roczne podatku,
    • stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek,
    • stawka 17,75% – kiedy płatnik potrąci zaliczkę w takiej wysokości,
    • nowa skala PIT, a umowy opodatkowane ryczałtem,
    • roczne rozliczenie podatku, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek.
  1. Podatek dochodowy a świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz zaprzestania pobierania węgla w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym -zmiany na rok 2019.
  2. Nowe stanowisko organów skarbowych w sprawie opodatkowania zwrotów kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej.
  3. Najnowsze stanowisko organów skarbowych dotyczące opodatkowania wynajmu więcej niż 1 mieszkania w kontekście wyroku NSA.
  4. Opodatkowanie szkoleń dla managerów w trym z zakresu BHP –nowe wykładnie.
  5. Nowe zasady składania zeznań podatkowych oraz terminy na zwrot nadpłat z nich wynikających.
  6. Pracownicze programy kapitałowe –omówienie skutków podatkowych.
  7. Zmiany w podatku dochodowym rok 2019 ze szczególnym uwzględnieniem płatnika a dotyczące m.in.:
   • zmian w drukach PIT oraz terminach na ich złożenie – szczegółowe omówienie zmienionych druków PIT 2, 4R, 8AR, 8C, 11, R, IFT-1/IFT-1R,
   • omówienie nowych zasad składania zeznań podatkowych oraz terminów na zwroty nadpłat z nich wynikających,
   • zmiany zasad aktualizacji adresu przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanym podatnikiem VAT.
  8. Nowe zasady składania oświadczeń o wyborze formy opodatkowania dochodów z najmu a także obowiązków ewidencji przez podatnika mającego dochody z najmu zryczałtowanego (8,5 %):
   • wybrane zwolnienia podatkowe między innymi: dotyczące „ulgi mieszkaniowej”,
   • omówienie nowych regulacji związanych z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych,
   • zmiany w zakresie dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji podatkowej.
  9. Podatek u źródła w kontekście nowych obowiązków płatnika związanych z wypłatami dla nierezydentów – w tym zmiany w zakresie sposobu poboru tego podatku – omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.
  10. Podatek od niezrealizowanych zysków ( podatek z tytułu wyjścia )- omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.
  11. Danina solidarnościowa pochodząca od osób najlepiej zarabiających na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych – omówienie.
  12. Wybrane zmiany w przepisach ustawy Ordynacja Podatkowa,
  13. Omówienie zmian, które weszły w życie 2018 r ze szczególnym uwzględnienie kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich.
  14. Działalność nierejestrowa (art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców) w kontekście podatkowo-składkowym- wybrane problemy.
  15. Nowe interpretacje podatkowe.
  16. Pytania i odpowiedzi, w tym na zagadnienia nie poruszone w treści programu a związane z problemami podatkowymi płatnika.

   

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl