Szkolenie : Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników – zmiany w PIT od 1 lipca 2022r.

Nazwa Szkolenia :


Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatników – zmiany w PIT od 1 lipca 2022r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


05-07-2022
9:30 - 14:00

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca, autor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 18 letni staż pracy w Ministerstwie Finansów w Departamentach podatkowych (Departament Podatków Dochodowych, Departament Systemu Podatkowego), autor publikacji (komentarzy) z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni wykładowca z zakresu tego podatku.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Nowelizacja ustawy PIT – omówienie wybranych zagadnień:
  • Różne tryby wejścia w życie zmienionych przepisów;
  • Przepisy przejściowe;
  • Nowe zwolnienia podatkowe i nowe limity;
  • Rozszerzenie zerowej ulgi (PIT 0);
  • Nowa skala podatkowa;
  • Zmiany w odliczeniach składki na rzecz zw. Zawodowych;
  • Zmiany w ryczałcie do 200 zł.
  • Nowe regulacje dotyczące obsługiwania wniosków i oświadczeń składanych płatnikowi;
  • Nowe regulacje rozliczania kwoty zmniejszającej zaliczkę;
  • Zmiany do ulgi zwalniającej z poboru zaliczek u wybranych płatników;
  • Zmiany do kup podwyższonych ze stos. Pracy;
  • Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej –konsekwencje podatkowe;
  • Rezygnacja z rolowania zaliczek – konsekwencje podatkowe;
  • Zmiany w oskładkowaniu „przychodów z powołania” w ujęciu podatkowym;
  • Zmiany w preferencjach podatkowych dla rodziców a rozliczanie zaliczek na podatek u płatnika;
  • Zmiana zasad rozliczania wynagrodzenia za terminowy pobór i odprowadzanie podatku dla płatników;
  • Wybór rozliczenia za rok 2022 i jego uwarunkowania;
  • Możliwość wyboru formy opodatkowania dla przedsiębiorców za rok 2022 ;
  • Zmiana terminu składania niektórych zeznań podatkowych.
 2. Nowe stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ulg po rozwiązaniu stosunku prawnego (pracownicy/zleceniobiorcy).
 3. Omówienie druków PIT – wybrane problemy.
 4. Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego od 1 stycznia 2022 w kontekście druku PIT 11.
 5. Elektroniczne oświadczenia podatkowe.
 6. Zmiany w rozliczeniu rocznym podatnika PIT związane z wejściem w życie konwencji MLI.
 7. Polski ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia – konsekwencje podatkowe.
 8. Polski ład a dwie umowy o pracę –konsekwencje podatkowe.
 9. Samochód elektryczny a podróż służbowa –konsekwencje podatkowe.
 10. Koszty podwyższone ,kwota zmniejszająca ( PIT 2 ), obniżony próg podatkowy dla świadczeń wypłacanych byłemu pracownikowi.
 11. Koszty autorskie 50% z uwzględnieniem zmian na rok 2022.
 12. Pit dla młodych a nowe zwolnienia podatkowe ( ulga na powrót, ulga 4+, ulga dla pracujących seniorów )–podobieństwa i różnice.
 13. Darowizny dla pracowników oraz wręczanie drobnych prezentów pracownikom z okazji np. jubileuszu zakładu pracy– nowa interpretacja podatkowa.
 14. Prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki podatkowe.
 15. Pracownicze Programy Kapitałowe ( PPK ) w kontekście podatkowym.
 16. Świadczenia socjalne a podatek –m.in. zapomogi, dofinansowania, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 17. Kontrakty managerskie –wybrane problemy.
 18. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym m.in. umorzenia.
 19. Wynagrodzenie dla płatnika w kontekście art. 28 Ordynacji Podatkowej omówienie.
 20. Opodatkowanie wygranych w konkursach – wybrane problemy.
 21. Opodatkowanie nie rezydentów w kontekście wyjaśnień podatkowych oraz z uwzględnieniem wybranych zmian na rok 2022.
 22. Ulga rehabilitacyjna po zmianach – omówienie.
 23. Rozliczenie małżonków po zmianach–omówienie.
 24. Przeciwdziałanie „ szarej strefie „ – omówienie.
 25. Nowy przejściowy podatek dla podatników ujawniających dochody nieujawnione.
 26. Odpowiedzialność płatnika –wybrane problemy.
 27. Pytania i odpowiedzi.

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Szkolenie bardzo przydatne w  wykonywaniu swojej pracy

Barbara

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

 

Szkolenie merytorycznie na bardzo wysokim poziomie

Monika Jeleń

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

 

Trudny temat podany w sposób przystępny / dowcipny

Maria Urbańczyk

ETP S.A.

 

Fachowe informacje, doskonała forma przekazu

Maria Maladyn

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

 

Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Duża wiedza merytoryczna wykładowcy, ciekawe przykłady.

Dorota Nawrocka

MZZ Pracowników ArcelorMittal

 

Szkolenie merytorycznie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący szkolenie kompetentny i bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia szkolenia.

Bardzo dobrze dobrane materiały szkoleniowe.

Grażyna Kowalewska

MZZ Pracowników ArcelorMittal

 

Opinia pozytywna.  Szkolenie wyczerpujące tematy.

Bednarczyk

ZM SILESIA S. A.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl