Szkolenie : Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany w 2019r.

Nazwa Szkolenia :


Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany w 2019r.

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Miejska 16, Hotel przy Młynie

Data Szkolenia :


21-10-2019
10:00

Cena Szkolenia :


380,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Kossakowski - specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wykładowca, autor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 18 letni staż pracy w Ministerstwie Finansów w Departamentach podatkowych (Departament Podatków Dochodowych, Departament Systemu Podatkowego), autor publikacji (komentarzy) z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni wykładowca z zakresu tego podatku.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Zmiany w podatku dochodowym wchodzące z życie od 1 sierpnia 2019r.
  • Nowe zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych:
   • zakres przedmiotowy ulgi,
   • jakiego rodzaju dochody podlegają temu zwolnieniu,
   • jaki limit objęty zwolnieniem w roku 2019 a jaki w kolejnych latach,
  • Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji:
   • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika,
   • składki ZUS od dochodów wolnych od PIT,
   • naliczanie kosztów od dochodów wolnych od PIT
   • zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019.
  • Podwyższenie kosztów pracowniczych, w tym:
   • nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, wejście w życie i zakres obowiązywania regulacji,
   • potrącanie kosztów pracowniczych w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a roczne limity kosztów uzyskania przychodów,
   • koszty działalności wykonywanej osobiście, w tym koszty zarządu, rady nadzorczej, osób na kontraktach menedżerskich.
  • Zmiana skali podatkowej, w tym:
   • potrącanie stawki podatku 17 % – data wejścia w życie regulacji,
   • pobór zaliczek na podatek w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a rozliczenie roczne podatku,
   • stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek,
   • stawka 17,75% – kiedy płatnik potrąci zaliczkę w takiej wysokości,
   • nowa skala PIT, a umowy opodatkowane ryczałtem,
   • roczne rozliczenie podatku, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek.

Oraz w miarę możliwości czasowych po wyczerpaniu punktu pierwszego:

 1. Podatek dochodowy a świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz zaprzestania pobierania węgla w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym -zmiany na rok 2019.
 2. Nowe stanowisko organów skarbowych w sprawie opodatkowania zwrotów kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej.
 3. Najnowsze stanowisko organów skarbowych dotyczące opodatkowania wynajmu więcej niż 1 mieszkania w kontekście wyroku NSA.
 4. Opodatkowanie szkoleń dla managerów w trym z zakresu BHP –nowe wykładnie.
 5. Nowe zasady składania zeznań podatkowych oraz terminy na zwrot nadpłat z nich wynikających.
 6. Pracownicze programy kapitałowe –omówienie skutków podatkowych.
 7. Zmiany w podatku dochodowym rok 2019 ze szczególnym uwzględnieniem płatnika a dotyczące m.in.:
  • zmian w drukach PIT oraz terminach na ich złożenie – szczegółowe omówienie zmienionych druków PIT 2, 4R, 8AR, 8C, 11, R, IFT-1/IFT-1R,
  • omówienie nowych zasad składania zeznań podatkowych oraz terminów na zwroty nadpłat z nich wynikających,
  • zmiany zasad aktualizacji adresu przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanym podatnikiem VAT.
 8. Nowe zasady składania oświadczeń o wyborze formy opodatkowania dochodów z najmu a także obowiązków ewidencji przez podatnika mającego dochody z najmu zryczałtowanego (8,5 %):
  • wybrane zwolnienia podatkowe między innymi: dotyczące „ulgi mieszkaniowej”,
  • omówienie nowych regulacji związanych z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych,
  • zmiany w zakresie dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji podatkowej.
 9. Podatek u źródła w kontekście nowych obowiązków płatnika związanych z wypłatami dla nierezydentów – w tym zmiany w zakresie sposobu poboru tego podatku – omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.
 10. Podatek od niezrealizowanych zysków ( podatek z tytułu wyjścia )- omówienie najważniejszych elementów nowych przepisów.
 11. Danina solidarnościowa pochodząca od osób najlepiej zarabiających na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych – omówienie.
 12. Wybrane zmiany w przepisach ustawy Ordynacja Podatkowa,
 13. Omówienie zmian, które weszły w życie 2018 r ze szczególnym uwzględnienie kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich.
 14. Działalność nierejestrowa (art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców) w kontekście podatkowo-składkowym- wybrane problemy.
 15. Nowe interpretacje podatkowe.
 16. Pytania i odpowiedzi, w tym na zagadnienia nie poruszone w treści programu a związane z problemami podatkowymi płatnika.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl