Ochrona danych osobowych – jak wdrażać przepisy Rozporządzenia UE – RODO – z uwzględnieniem specyfiki działów kadr

Miasto:

Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny ul. Jankowicka 23/25

Data szkolenia:

07-06-2018

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Krzysztof Stucke - Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obszar

Cena:

360 zł + 23% VAT.

W przypadku płatności za szkolenie ze środków publicznych (w 70% lub w całości) – szkolenie zwolnione z VAT. Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat.

Program szkolenia

 1. Ochrona danych osobowych – wprowadzenie;
  • ochrona danych osobowych w prawie krajowym,
  • ochrona danych osobowych w prawie UE
 2. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych;
  • opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa,
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym- podstawowe cechy,
  • wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych,
  • zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
  • czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?
 3. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej;
  • przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem,
  • przechowywanie danych,
  • dokumentacja.
 4. Przetwarzanie danych kadrowych – dane osobowe w  zatrudnieniu;
  • wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a rekrutacja pracowników,
  • zgoda na przetwarzanie danych kadrowych.
  • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy .
  • dokumentowanie pozostałych „zdarzeń” prawnych.
 5. Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych.
 7. Zasady ochrony danych osobowych;
  • zasada legalności oraz zasada celowości,
  • zasada adekwatności,
  • zasada ograniczenia czasowego oraz zasada informowania.
 8. Jak  przygotować się do wdrożenia przepisów Rozporządzenia UE (RODO);
  • wprowadzenie obowiązku prowadzenia „rejestru czynności przetwarzania” w określonych w rozporządzeniu przypadkach,
  • wprowadzenia możliwości ustanawiania „kodeksów postępowania”, określających sposoby realizacji procedur zabezpieczenia danych w określonych kategoriach podmiotów,
  • wprowadzenie możliwości przyjęcia „mechanizmów certyfikujących” odnoszących się do sposobu określenia procedur przetwarzania danych w konkretnych podmiotachm.
  • wprowadzenie dodatkowych kryteriów warunkujących obowiązek ustanowienia wewnętrznego „inspektora ochrony danych” (odpowiednika ABI),
  • obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin,
  • obowiązek dokonywania w określonych sytuacjach „oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych”,
  • wprowadzenie nowych kar pieniężnych nakładanych w trybie administracyjnym za naruszenia określonych przepisów ochrony danych osobowych sformułowanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych nawet do 20 milionów euro,
  • wprowadzenie określenie definicji takich czynności jak „profilowanie”, „pseudonimizacja”,
  • zmiana sposobu (formy) uregulowania europejskiego prawa ochronnych danych z dyrektywy na rozporządzenie (które w przeciwieństwie do dyrektywy zawsze może być bezpośrednio stosowane w pełnym zakresie)
  • nowe definicje:
   • profilowanie,
   • pseudonimizacja,
   • dane dotyczące zdrowia,
   • dane genetyczne,
   • dane biometryczne,
   • pojęcie jednostki.
 9. Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna z zakresu ochrony danych osobowych
 10. Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com