Szkolenie : Nowelizacja VAT od lipca 2021 roku.

Nazwa Szkolenia :


Nowelizacja VAT od lipca 2021 roku.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


23-08-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych w tym przede wszystkim VAT mające wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

 

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia

 1. Zmiany Rozporządzenia w sprawie danych JPK_V7M i JPK_V7K:
  • Zmiany w zakresie wpisywania MPP – odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
  • MPP obowiązkowe a dobrowolne – zasady stosowania w JPK;
  • MPP – kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
  • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
  • Oznaczenie TP – obecnie a po zmianach;
  • TP od kwoty ponad 15 tys zł.;
  • Wyłączenie stosowania TP w niektórych przypadkach;
  • Ograniczenie danych umieszczanych w JPK;
  • Symbole GTU – doprecyzowania zasad stosowania, w tym w odniesieniu do alkoholi leków;
  • Doprecyzowanie wpisywania kodu przy dostawie części budynku, budowli;
  • Odniesienie usług niematerialnych do PKWiU a nie PKD;
  • Brak konieczności wpisywania do JPK faktur uproszczonych wystawianych jako paragony;
  • Korygowanie podatku VAT naliczonego za pomocą dokumentu WEW.
 1. Korekta JPK a czynny żal – zmiana od lipca 2021 r.:
  • Kiedy obowiązek korygowania JPK;
  • Korygowanie części deklaracyjnej a części ewidencyjnej;
  • Zmian a pojęcie księgi w KKS od października 2020 r.;
  • Skutki praktyczne złożenia pisma: czynny żal;
  • Zasady sporządzania i wysyłania czynnego żalu;
  • Brak konieczności składania czynnego żalu przy korekcie JPK – kiedy obecnie i po zmianach?
  • Czy US może nie przyjąć czynnego żalu?
 1. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK:
  • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
  • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
  • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
  • Noty korygujące i faktury korygujące a korekty JPK;
  • Ulga na złe długi w JPK;
  • Symbole przy WNT i imporcie usług – TP obowiązkowe w rejestrze sprzedaży;
  • Numer faktury – problemy praktyczne;
  • Podsumowania rejestrów a dane w części deklaracyjnej;
  • Oznaczenia FP w rejestrze.
 1. Skutki wyroku TSUE z dnia 28 marca 2021r.:
  • Rozliczanie WNT zgodnie z ustawą o VAT – terminy;
  • Otrzymanie faktury z opóźnieniem a zasady rozliczeń;
  • Założenia wyroku TSUE – zasada neutralności rozliczeń podatku VAT;
  • Konsekwencje wyroku – korygowanie wstecz zarówno podatku VAT należnego jak i naliczonego;
  • Wyrok TSUE a import usług;
  • Praktyczne stosowanie wyroku TSUE – czy korygować rozliczenia wstecz?
 1. Kasy fiskalne on-line dla kolejnej grupy podatników od 1 lipca 2021r.:
  • Podmioty zobowiązane do wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line, w tym lekarze, kosmetyczki, fryzjerzy itp.;
  • Zwrot za zakup kasy fiskalnej: kwota i zasady wykazywania w JPK;
  • Funkcjonowanie e-paragonów;
  • Możliwość stosowania e-paragonów dla klientów;
  • Wystąpienie o przesunięcie terminu do US – zasady;
  • Sankcje za brak wymiany kasy fiskalnej.
 1. Zmiany w rozliczeniach sprzedaży dla nierezydentów:
  • Wprowadzenie definicji Tax Free;
  • Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od 2022r.
  • Zmiany związane z pakietem e-commerce;
  • Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury VAT- MOSS;
  • Nowe procedury VAT-OSS i VAT-IOSS.
 1. Objaśnienia MF z kwietnia 2021 r. do Slim VAT 1 – problemy praktyczne:
  • Pojęcie uzgodnienia korekty przy fakturach korygujących in minus;
  • Rozliczanie korekt in minus w przykładach;
  • Skutki innego ujęcia przez sprzedającego i kupującego faktury korygującej;
  • Uzgodnienia o starych zasadach i ich zmiana w trakcie roku;
  • Rozliczanie faktur korygujących in plus obecnie i po zmianach;
  • Kurs przeliczeniowy po zmianach;
  • Przeliczanie waluty obcej przy WNT i imporcie usług – wyjaśnienie MF a praktyka.
 1. Projektowane zmiany w ramach Slim VAT 2:
  • Brak wpisywania przyczyny korekty;
  • Możliwość wystawiania faktury 60 dni przed datą obowiązku podatkowego;
  • Brak wpisywania „Duplikatu faktury” i „Korekty”:
  • Centralny rejestr faktur;
  • Inne zmiany w podatku VAT;
  • Planowana data wejścia w życie zmian.
 1. Dyskusja z uczestnikami.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Szkolenie wyjaśniło moje wątpliwości. Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy. Dowiedziałam się o najnowszych zmianach i orzecznictwie.

Gabriela Turkiewicz

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

 

Szkolenie bardzo rzetelne. Prowadząca bardzo miła i kompetentna . Polecam

Agata Michta

Danish Farming Consultants Sp. z o.o.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl