Szkolenie : Nowe zasady zakupu i sprzedaży towarów w kraju, UE i poza UE. Nomenklatura scalona, PKWiU – zasady stosowania

Nazwa Szkolenia :


Nowe zasady zakupu i sprzedaży towarów w kraju, UE i poza UE. Nomenklatura scalona, PKWiU – zasady stosowania

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Sokolska 24, Hotel Vienna House Easy

Data Szkolenia :


28-06-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


450 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Nomenklatura scalona stosowanie na wybranych przykładach:
  • Nomenklatura scalona na potrzeby celne a podatku VAT;
  • Budowa Nomenklatury CN: sekcje, działy, poddziały
  • Budowa kodu w CN;
  • Kody CN – co oznaczają;
  • Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej;
  • Przypisywanie towaru do kodu CN;
  • Przykłady praktyczne przypisywania kodów do towarów: wyroby chemiczne, urządzenia.

 

 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług stosowana do usług:
  • Budowa PKWiU;
  • Na co zwracać uwagę przy ustalaniu klasyfikacji?
  • Przypisywanie towarów i usług do PKWiU, w tym w zakresie usług IT.

 

 1. Problemy praktyczne:
  • Sposoby „przenoszenia” kodów z PKWiU do CN;
  • Zmiana stawek związana ze stosowaniem CN – czy możliwa?
  • Czy może różnić się kod CN na potrzeby celne i podatku VAT?
  • Co decyduje przy przypisywaniu kodu CN: skład towaru czy przeznaczenie? – problemy praktyczne;
  • Brak określenia w nomenklaturze CN wprost danego towaru – jak postępować?
  • Zakup usług częściowych a usługa kompleksowa – zasady stosowania;
  • Ustalenie przykładowych kodów do wybranych towarów i usług.

 

 1. Zmienione dane w JPK od lipca 2021 r.:
  • Zmiany w zakresie wpisywania MPP – odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
  • MPP obowiązkowe a dobrowolne – zasady stosowania w JPK;
  • MPP – kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
  • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
  • Oznaczenie TP – obecnie a po zmianach;
  • TP od kwoty ponad 15 tys zł.;
  • Wyłączenie stosowania TP w niektórych przypadkach.

 

 1. Zakup i sprzedaż towarów na terenie UE i poza UE od lipca 2021 r.:
  • Wprowadzenie definicji Tax Free;
  • Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od lipca 2022 r.;
  • Treść wniosku;
  • Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju/ na terytorium kraju;
  • Transakcje z osobami fizycznymi zagranicznymi – nowe procedury VAT-OSS i VAT- IOSS;
  • Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury MOSS.

 

 1. Nowe zasady zakupu/sprzedaży towarów w 2021 r.:
  • Konsekwencje wyroku TSUE z 28 marca 2021 r. w sprawie WNT;
  • Zakupy/ sprzedaż do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po Brexit;
  • Rozliczanie faktur korygujących in minus i in plus w praktyce;
  • Kurs przeliczeniowy do rozliczeń faktur wystawianych w walucie obcej;
  • Wydłużenie terminu na zamknięcie procedury eksportowej w celu stosowania stawki 0%;
  • Dokumenty dotyczące wywozu towarów w ramach WDT w celu stosowania stawki 0% – wyjaśnienia MF.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl