Szkolenie : Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków w praktyce 2020

Nazwa Szkolenia :


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków w praktyce 2020

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


16-03-2020
9:30

Cena Szkolenia :


za dwa dni szkolenia 750,00 zł + 23% VAT, za udział w jednym module 390 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Krzysztof Stucke - Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obsz

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Wstęp: Zajęcia mają na celu pokazanie zagadnień płacowych (płacowo-kadrowych) jako wyliczeń szczególnie ciekawych i nietypowych przypadków na konkretnych przykładach. Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac pozwoli także ugruntować wiedzę z zakresu sporządzania kalkulacji płacowych.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń pracowników z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych. Zasady te przedstawione zostaną z uwzględnieniem bieżących zmian w prawie.

 

Korzyści dla uczestników: Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie rozliczania, dokumentowania i ewidencji wynagrodzeń. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia w/w wydatków w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Adresaci szkolenia:      Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Program szkolenia

Dzień I. – 16.03.2020r.

 1. Pojęcie wynagrodzenia oraz poszczególne jego elementy.
 2. Dokumenty normatywne dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych.
 3. Wynagrodzenie zasadnicze.
 4. Wynagrodzenie za okres nieobecności pracownika.
 5. Problematyka opodatkowania wynagrodzenia.
 6. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych.
 7. Zasady podlegania poszczególnym składkom, zasady ich rozliczania.
 8. Podstawowe ćwiczenia z naliczania wynagrodzeń.

 

Dzień II. – 31.03.2020r.

 

 1. Praktyczne ćwiczenia w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania składek ZUS.
 2. Rozwiązywania wielu zadań, zawierających przypadki wypłaty zróżnicowanych elementów wynagrodzenia, potrąceń oraz dopłat.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Wypłata wynagrodzenia”
  • termin wypłaty,
  • wypłata na rachunek bankowy,
  • konsekwencje niedotrzymania terminu wypłaty.
 2. System wynagradzania:
  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • nagrody i premie,
  • dodatki do wynagrodzenia obligatoryjne (dodatek za pracę godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę  porze nocnej) i fakultatywne,
  • odprawy (pośmiertna, emerytalno – rentowa, z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika).
 3. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych:
  • dodatek 50% i 100%,
  • rekompensata czasem wolnym,
  • ustalenie wysokości wynagrodzenia i dodatku,
  • ustalenie wysokości wynagrodzenia w razie rekompensaty czasem wolnym.
 4. Wyjścia prywatne pracowników i ich odpracowywanie a wynagrodzenie.
 5. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:
  • składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  • składniki wynagrodzenia w stałej wysokości i w wysokości zmiennej,
  • składniki za okresy miesięczne i dłuższe niż miesięczne,
  • skutki zmiany wynagrodzenia (przeliczanie zmiennych składników wynagrodzenia).
 6. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:
  • różnice pomiędzy ustalaniem wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu urlopowego,
  • współczynnik ekwiwalentowy,
  • składniki wynagrodzenia w stałej wysokości i w wysokości zmiennej,
  • wliczanie do podstawy wymiaru zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
  • nieprzepracowanie pełnych 3 miesięcy,
  • uzupełnianie wynagrodzenia.
 7. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
  • zatrudnienie i zwolnienie w trakcie miesiąca,
  • niezdolność do pracy lub opieka z prawem do zasiłku,
  • niezdolność do pracy lub opieka bez prawa do zasiłku,
  • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych.
 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby:
  • okres, z jakiego ustala się podstawę wymiaru,
  • choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia,
  • choroba w drugim miesiącu zatrudnienia,
  • zasiłek po okresie dłuższej nieobecności,
  • uzupełnianie wynagrodzenia za miesiące nie w pełni przepracowane,
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru,
  • uwzględnianie w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesięczne,
  • składniki wynagrodzenia wypłacone zaliczkowo,
  • składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu,
  • umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem,
  • zmiana wymiaru czasu pracy,
  • ustalenie podstawy wymiaru w razie przerw w okresach pobierania zasiłków.
 9. Naliczanie wpłat do PPK w praktyce:
  • ustalanie podstawy do naliczania wpłat do PPK,
  • „trzydziestokrotność” a naliczanie wpłat do PPK,
  • naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia,
  • świadczenia niepieniężne a naliczanie wpłat do PPK,
  • naliczanie wpłaty do PPK w przypadku:
   • złożenia wniosku o obniżenie wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK,
   • złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
   • zmiany i rezygnacji zi wpłaty dodatkowej.
 1. Zaliczka na podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy do PPK:
  • wysokość zaliczki na podatek dochodowy od wpłat pracodawcy,
  • moment powstania przychodu po stronie pracownika,
  • termin dokonania wpłaty do instytucji finansowej a moment pobrania zaliczki.

Opinie o szkoleniu

Szkolenie bardzo ciekawe,  przeprowadzone profesjonalnie, duża partia materiałów , prowadzący wprowadza przyjazną atmosferę. Z przyjemnością skorzystam w przyszłości ze szkoleń Waszej firmy.

Anna Górecka Sp. z o.o.

Lambertz Polonia Sp. z o.o. 

 

Szkolenie przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca jasno i zrozumiale przedstawił temat szkolenia. Potrafi odpowiedzieć na każde pytanie. Materiały dobrze przygotowane.

Monika Mikołajek

Paks`D Sp. z o.o.

 

Ciekawe prowadzenie szkolenia, ogromna wiedza wykładowcy.

Iwona Świerczek

Gmina Lubomia

 

Kompetencje osoby prowadzącej szkolenie są na bardzo wysokim poziomie, a przekaz bardzo komunikatywny

Ilona Czopek

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

 

Szkolenie przystępnie prowadzone na wysokim poziomie

Izabela Knura

Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMPLEKS”K. Króliczek i wspólnicy Sp. J.

 

Pan prowadzący szkolenie w bardzo prosty i rzetelny sposób wyjaśnił PPK. Służył pomocą i odpowiadał na wszystkie zadawane pytania.

Maria Korkuz

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze „ROW-JAS” Sp. z o.o.

 

Szkolenie jest prowadzone profesjonalnie. Prowadzący posiada dużą wiedzę i w sposób ciekawy i interesujący przekazuje ją uczestnika szkolenia

 

Temat przedstawiony bardzo profesjonalnie. W przystępny sposób z żartem i humorem.

Iwona Kuśka

Getex Spółka z o.o.

 

 

Profesjonalne i przystępne przedstawienie tematu. Polecam.

Xymena Bartosik

Koltrans Logistic Sp. z o.o

 

Ciekawie prowadzone szkolenie, dobre przygotowanie merytoryczne wykładowcy.

Katarzyna Pietruszka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie

 

Szkolenie bardzo perfekcyjnie przygotowane. Prowadzący posiada dużą wiedzę i bardzo dobrze przekazuje swoją wiedzę uczestnikom szkolenia.

Edyta Czogała

MOPS Kuźnia Raciborska

 

Pan Krzysztof Stucke – prowadzenie szkolenia godne polecenia, bardzo przystępne przekazywanie informacji, perfekcyjne przygotowanie tematyki.

Ilona Sznajder

Zakład Produkcji Ciepła „Żory” Spółka z o.o.

 

Szkolenie prowadzone z bardzo dobra znajomością tematu. Odpowiedzi na zadawane pytania prowadzący udzielił w sposób wyczerpujący. Osobowość prowadzącego bardzo ujmująca- wtrącanie żartów – jako przerywnik.

Barbara Szebesta

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl