Należyta staranność w podatku VAT – bezpieczeństwo transakcji i odliczeń podatku VAT.

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

16-11-2018

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Cena:

380 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

W związku z wydaniem metodyki przez Ministerstwo Finansów dotyczącej zachowania należytej staranności przez podatników w transakcjach VAT zapraszamy na szkolenie dotyczące praktycznych aspektów zachowania prawa do odliczenia podatku VAT  dzięki dobrej wierze podatnika i zachowaniu należytej staranności. W trakcie szkolenia omówione zostaną kryteria formalne i transakcyjne  uznane przez Ministerstwo Finansów za kluczowe do zachowania fundamentalnego prawa do odliczenia podatku VAT. Poruszone będę kwestie praktycznych aspektów tego zagadnienia wraz z aktualnym orzecznictwem i praktyką organów skarbowych.

Dla kogo:

 • przedsiębiorcy
 • członkowie zarządu i rady nadzorczej
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT;
 • właściciele biur rachunkowych
 • księgowi
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zachowania należytej staranności przez podatnika podatku VAT
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z zachowania należytej staranności w podatku VAT
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia

 1. Analiza wydanej przez MF metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych:
  • czym jest należyta staranność kupiecka? – definicja,
  • dobra wiara podatnika,
  • forma prawna metodyki,
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT),
  • zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki,
  • kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji),
  • kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji),
  • geneza i przebieg konsultacji podatkowych w sprawie metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych,
  • należyta staranność kupiecka w świetle stanowiska TSUE,
  • należyta staranność kupiecka w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych,
  • należyta staranność kupiecka w świetle praktyki polskich organów podatkowych,
  • metodyka a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
 2. Należyta staranność podatnika a prawo do odliczenia podatku VAT:
  • prawo do odliczenia podatku VAT jako fundamentalne prawo podatnika (w świetle stanowiska TSUE, orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych),
  • skutki braku należytej staranności kupieckiej – kwestionowanie rozliczeń podatnika w łańcuchu transakcji,
  • kiedy podatnik traci prawo do odliczenia podatku VAT?
  • ciężar dowodowy – kto ma udowodnić prawo do odliczenia?
  • możliwość implementacji metodyki w praktyce,
  • prawo do odliczenia podatku VAT a „puste” faktury VAT,
  • odpowiedzialność karna i karna skarbowa za wystawianie „pustych” faktur VAT.
 3. Zasady opracowywania wewnętrznych procedur w firmie w zakresie weryfikacji kontrahentów;
  • komu potrzebna jest procedura?
  • istota sformalizowanych procedur weryfikacyjnych,
  • elementy procedury,
  • weryfikacja formalna vs. weryfikacja merytoryczna,
  • ryzyka dla działalności przedsiębiorstwa związane ze stwierdzeniem braku należytej staranności, w tym ryzyko zabezpieczenia zobowiązania podatkowego, rygor natychmiastowej wykonalności, wpływ na płynność finansową firmy.
 4. Co robić i jak się zachowywać w trakcie kontroli dotyczącej odliczenia podatku VAT– ciężar dowodowy, strategia postępowania.
 5. Odpowiedzialność karna i karna – skarbowa członków zarządu, pracowników i właścicieli firm – praktyka równoległego wszczynania postępowań oraz analiza możliwości ochrony;
  • wpływ postępowania karnego skarbowego na postępowanie podatkowe dotyczące podatku VAT,
  • zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
  • możliwość obrony przed odpowiedzialnością karną skarbową.
 6. Dyskusja i pytania.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl