Inwentaryzacja w sferze budżetowej w 2018 roku

Miasto:

Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny ul. Jankowicka 23/25

Data szkolenia:

26-11-2018

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Dorota Adamek-Hyska - Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Cel szkolenia:

• Zaprezentowanie uczestnikom szkolenia podstawowych i szczególnych zasad rocznej inwentaryzacji w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań ustawy o rachunkowości i rozporządzenia wykonawczego w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.

Korzyści dla uczestników:

• Poznanie aktualnych przepisów prawa oraz standardów warunkujących poprawną inwentaryzację w typowych jednostkach sfery budżetowej

Profil uczestnika:

• Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, głównych księgowych, kierowników i członków komisji inwentaryzacyjnej oraz pracowników służb finansowo – księgowych.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne inwentaryzacji:
  • Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości i stanowiska Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości.
  • Inwentaryzacja w świetle przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych.
  • Zarządzenia wewnętrzne o przeprowadzenie inwentaryzacji.
  • Instrukcja inwentaryzacyjna.
 2. Rodzaje, formy i przedmiot inwentaryzacji.
 3. Plany (harmonogramy) i inne dokumenty organizacyjne.
 4. Osoby uczestniczące w inwentaryzacji – podział kompetencji  pomiędzy kierownika jednostki  i pozostałych pracowników.
 5. Szkolenie osób powołanych do inwentaryzacji.
 6. Przygotowywanie rejonów spisowych.
 7. Spis z natury, w tym: procedury rozpoczęcia, ustalenie ilości składników, ruch składników w czasie spisów, sporządzanie arkuszy spisowych, wycena składników ujętych w arkuszu spisu z natury,  zakończenie i kontrola spisów.
 8. Uzgadnianie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych i należności.
 9. Problemy z inwentaryzacją metodą weryfikacji.
 10. Rozliczanie inwentaryzacji na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego.
 11. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
 12. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
 13. Odpowiedzialność materialna pracowników , w tym rozliczanie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie.

 

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl