Szkolenie : FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE PO ZMIANACH W 2021R. – WARSZTATY.

Nazwa Szkolenia :


FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE PO ZMIANACH W 2021R. – WARSZTATY.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


21-05-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania i funkcjonowania kas fiskalnych obowiązujących od 2021 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

 

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku VAT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację.

 

Adresaci:

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur;
 • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.);
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Program szkolenia

 1. Uregulowania SLIM VAT w zakresie rozliczania faktur korygujących – NOWOŚĆ w 2021r.:
  • Faktury korygujące in minus i in plus;
  • Rozliczanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedającego;
  • Dowody potwierdzające uzgodnienie wystawienia faktury korygującej – NOWE POJĘCIE;
  • Przykłady dokumentów (dowodów) potwierdzających możliwość wystawienia faktury korygującej;
  • Okres rozliczenia faktury korygującej in minus po stronie sprzedającego i po stronie kupującego – czy musi być taki sam?
  • Korekta in plus – NOWE ZASADY rozliczeń;
  • Przyczyny korekty a okres rozliczeniowy;
  • Korekta in plus po stronie kupującego – kiedy rozliczanie?

 

 1. Kurs przeliczeniowy faktur – NOWE uregulowania SLIM VAT:
  • Zasada przeliczania faktur sprzedażowych i zakupowych;
  • Faktura w walucie dla kontrahenta polskiego – zasady rozliczeń;
  • Kurs dla potrzeb podatku CIT i podatku VAT;
  • Problemy praktyczne z uwagi na ograniczenia systemowe – ryzyko podatkowe;
  • Stosowanie kursu przeliczeniowego dla podatku CIT na potrzeby podatku VAT – zasada;
  • Przykłady rozliczeń.

 

 1. Nowe kody i symbole obowiązujące od 01/10/2020 a dane faktury – PROBLEMY PRAKTYCZNE:
  • Oznaczenia kodów i symboli – obowiązkowe na fakturze?;
  • Omówienie poszczególnych kodów GTU_01 – GTU_13;
  • Symbole stosowane w przypadku sprzedaży;
  • Kto oznacza kody i symbole?
  • Pomyłki w kodach i symbolach;
  • Korekty faktur a kody i symbole.

 

 1. Nowa matryca stawek VAT od 01/07/2020 r.:
  • Kody CN – co oznaczają;
  • PWKiU z 2015 r. – kiedy ma zastosowanie?
  • PKWiU z 2008 r. da oznaczania MPP – zasady;
  • Stawki obniżone a stawka VAT podstawowa – zasady stosowania;
  • Czy kody CN i PKWiU są obowiązkowe na fakturze?
  • Opis faktury a wpływ na stawki VAT.

 

 1. Mechanizm podzielonej płatności umieszczany na fakturze po zmianach od listopada 2019r.:
  • Obowiązkowy split payment – zasady stosowania;
  • Konieczny element faktury: „mechanizm podzielonej płatności” – w jakich przypadkach?
  • Sankcje za brak obowiązkowego zapisu;
  • Skutki zapisu na fakturze;
  • Odpowiedzialność osoby wystawiającej fakturę za brak obowiązkowych zapisów;
  • Problemy praktyczne: jak weryfikować kiedy zapis należy stosować, inne brzmienie zapisu a konsekwencje;
  • Aktualne wyjaśnienia MF odnośnie MPP.

 

 1. Znaczenie weryfikowania rachunku bankowego, tzw Bała Lista – zmiany od 01/01/2020r. oraz 01/07/2020r.:
  • Rachunek bankowy – czy element konieczny na fakturze?
  • Ujawnianie rachunków bankowych przez Ministra Finansów na swojej stronie;
  • Rachunek bankowy na fakturze inny niż ujawniony przez Ministra Finansów – konsekwencje podatkowe;
  • Inne formy zapłaty po zmianach: gotówka, potrącenie, pobranie – skutki praktyczne.

 

 1. NIP na paragonie a faktura – zmiana od stycznia 2020 r.:
  • Zasady wystawiania paragonów;
  • Paragon dla osoby fizycznej a dla firmy;
  • Brak NIP-u na paragonie a wystawianie faktury – dla kogo?
  • Sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP;
  • Warunki techniczne kas fiskalnych a nowe przepisy;
  • Kupujący – na co uważać w momencie zakupu;
  • Sprzedający – kiedy paragon a kiedy faktura;
  • Problemy praktyczne związane ze zmianą przepisów: otrzymanie paragonu bez numeru NIP, anulowanie paragonu czy można, rozliczanie paragonów w razie braku faktury.

 

 1. Zmiany dotyczące faktur RR od listopada 2019 r.:
  • Możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej;
  • Forma oświadczenia sprzedającego po zmianach;
  • Faktura elektroniczna a faktura papierowa;
  • Błędy związane z wystawianiem faktur typu RR.

 

 1. E-faktura i e-paragon – zmiany w 2020r. i od 2021r.:
  • Nowa ustawa dotycząca e-faktur przy zamówieniach publicznych;
  • E-faktury udostępniane przez portal;
  • Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF;
  • Przechowywanie e-faktur;
  • Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur;
  • E-paragon dla konsumenta – kiedy?

 

 1. Zmiany w kasach fiskalnych od 2021 r. e-paragon i kasa on-line:
  • Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów;
  • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
  • NOWE oświadczenie osób obsługujących kasy fiskalne;
  • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian;
  • E-paragony;
  • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
  • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
  • Przepisy przejściowe – ZMIANY z uwagi na tzw tarcze antykryzysowe.

 

 1. Sankcje karne dotyczące faktur – przypadki karania:
  • Zostały wystawione przez podmiot nieistniejący;
  • Stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności;
  • Podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością;
  • Potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
  • Inne błędy faktur a sankcje podatkowe;
  • Sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.

 

 1. Niezbędne dane, które powinna zawierać faktura VAT:
  • Faktury krajowe;
  • Faktury zaliczkowe;
  • Faktury i noty korygujące;
  • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych;
  • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT;
  • Faktury wystawiane przez MP – małych podatników;
  • Faktura VAT marża;
  • Duplikat faktury.

 

 1. Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:
  • Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) – różnice;
  • Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur;
  • Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną;
  • Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną.

 

 1. Pytania uczestników.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Szkolenie wyjaśniło moje wątpliwości. Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy. Dowiedziałam się o najnowszych zmianach i orzecznictwie.

Gabriela Turkiewicz

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

 

Szkolenie bardzo rzetelne. Prowadząca bardzo miła i kompetentna . Polecam

Agata Michta

Danish Farming Consultants Sp. z o.o.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl