Szkolenie : Emerytury i renty w 2023r.

Nazwa Szkolenia :


Emerytury i renty w 2023r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


20-04-2023
9:30 - 13:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

- Specjalista z Centrali ZUS -ceniona wykładowczyni i trenerka z zakresu emerytur i rent, z ponad 15 letnim stażem szkoleniowym w wielu znanych ośrodkach szkoleniowych w kraju. Autorka licznych raportów i ekspertyz w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

NOWOŚCI:

Ostatnie zmiany w ustawie emerytalnej:

 • najlepszy od lat – termin do przejścia na emeryturę  – początek 2023r.
  • niskie tablice trwania życia,
  • wysoka waloryzacja,
 • nowe korzystne zasady waloryzacji w 2023 r.
 • ostatnie zmiany w zasadach zaliczania wydłużonych okresów zasadniczej służby wojskowej do okresów pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze – październik 2022 r.
 • zmiana zasad obliczanie emerytur dla świadczeń przyznawanych w czerwcu każdego roku,
 • brak możliwości przeliczania starych świadczeń od nowej kwoty bazowej,
 • zmiany w częstotliwości doliczania stażu pracy do starych świadczeń,
 • zmiany w rentach z tytułu niezdolności (nowe okresy, w których może powstać niezdolność do pracy).

Program szkolenia

Omówienie najnowszych zmian z ustawy emerytalnej.

 1. Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć prawo do emerytury (emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, emerytury wcześniejszej, emerytury pomostowej):
  • miesiąc i dzień zgłoszenia wniosku,
  • średnie dalsze trwanie życia,
  • marcowa waloryzacja świadczeń a przejście na emeryturę,
  • dodatkowe świadczenia tzw. „13” i „14”.
 2. Jakie czynniki decydują o wysokości emerytury (kiedy najlepiej zgłosić wniosek )?
 3. W jaki sposób można przeliczyć wysokość emerytury?
 4. Jak wykonywanie pracy w szczególnych warunkach wpływa na prawo i wysokość emerytury?
 5. Jak składki na koncie ubezpieczonego i subkoncie w ZUS kształtują wysokość emerytury?
 6. Jak kapitał początkowy kształtuje wysokość emerytury?
 7. Czy można ponowne ustalić kapitał początkowy?
 8. Jak rozwiązanie stosunku pracy wpływa na przyznanie i wypłatę świadczenia?
 9. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne:
  • zasady: przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
 10. Zasady przeliczania wysokości świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:
  • emerytury według „starych zasad”,
  • emerytury nowe,
 11. Indywidualne konsultacje.

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl