Szkolenie : Dokumentacja cen transferowych z uwzględnieniem zmian wynikających z Nowego ładu 3.0. i objaśnień podatkowych Ministra Finansów

Nazwa Szkolenia :


Dokumentacja cen transferowych z uwzględnieniem zmian wynikających z Nowego ładu 3.0. i objaśnień podatkowych Ministra Finansów

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


12-12-2022
9:30 - 13:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomoc

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Dla kogo:

 • Przedsiębiorcy,
 • specjaliści podatkowi,
 • właściciele biur rachunkowych,
 • księgowi,
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

 

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2023
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w 2023r.
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi;
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia;
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia

 1. Dokumentacja podatkowa w 2023 roku:
  • Podstawy prawne tworzenia dokumentacji cen transferowych.
  • Definicja ceny transferowej.
  • Definicji podmiotów powiązanych:
   • pojęcie znaczącego wpływu.
   • powiązania kapitałowe.
   • powiązania osobowe.
   • powiązania z rajami podatkowymi.
  • Progi dokumentacyjne.
  • Identyfikacja transakcji kontrolowanej.
  • Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.
  • Rodzaje transakcji.
  • Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.
  • Redefinicja podmiotów powiązanych.
  • Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny:
   • Restrukturyzacja,
   • umowa spółki osobowej,
   • umowa o współpracy.
  • Elementy local file.
  • Recharakteryzacja i nieuznawanie transakcji.
  • Safe harbours – pożyczki, kredyty, obligacje.
  • Safe harbours – usługi o niskiej wartości dodanej.
  • Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia i informacja TPR.
  • Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi).
 2. Metody wykazywania rynkowego charakteru cen w 2023 roku:
  • Podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych.
  • Decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje.
  • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen).
  • Metoda ceny odprzedaży.
  • Metoda rozsądnej marży „koszt plus”.
  • Metoda marży transakcyjnej netto.
  • Metoda podziału zysku.
 3. Ceny transferowe – zmiany wynikające z Nowego Ładu 2.0 – omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku:
  • Zmiany w TP-R.
  • Zmiany w oświadczeniu o cenach transferowych.
  • Zmiany w zakresie korekty cen transferowych.
  • Zmiany w lokalnej dokumentacji.
  • Nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.
 4. Zmiany przepisów dotyczących cen transferowych wynikające z Nowego ładu 3.0. – omówienie planowanych zmian:
  • Uchylenie obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego do pośrednich transakcji rajowych.
  • Zmiany w zakresie progów istotności dla transakcji z rajami podatkowymi:
   • – 500 tys. zł (próg podstawowy),
   • 2,5 mln zł (dla transakcji finansowych).
  • Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla zakładów podatkowych mających siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
  • Korzystne dla podatników przepisy przejściowe .
 5. Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej.
 6. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów metody porównywalnej ceny niekontrolowanej:
  • Przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
  • Warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
  • Porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami.
  • Typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
  • Trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
  • Przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 7. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące korekty cen transferowych:
  • Korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej.
  • Korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) – KCT11e.
  • Warunki KCT11e oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia.
  • Korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów.
  • Zagadnienia intertemporalne.
 8. Pytania i odpowiedzi.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl