Szkolenie : CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy

Nazwa Szkolenia :


CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy

Miejsce Szkolenia :


Kędzierzyn-Koźle, ul. Bolesława Śmiałego 2

Data Szkolenia :


16-12-2019
9:00

Cena Szkolenia :


390 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Cel szkolenia: szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa pracy jakim jest problematyka czasu pracy.

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki tematyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę. W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy.

Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie.

Adresaci szkolenia:

– pracodawcy,

– pracownicy działów kadr,

– firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.

Program szkolenia

 1. Pojęcie czasu pracy.
 2. Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy:
  • Określenie granic doby pracowniczej,
  • Przypadki jej naruszenia.
 3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy w roku 2016.
 4. Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP).
 5. Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 6. Okres rozliczeniowy;
  •  Znaczenie,
  • Wydłużenie,
 7. Systemy czasu pracy:
  •  Podstawowy,
  • Równoważny;
   •  zwykły,
   • dozór urządzeń, pogotowie pracy,
   • pilnowanie, straż, ratownictwo,
  • ruch ciągły,
  • przerywany,
  • zadaniowy,
  • weekendowy,
  • skrócony tydzień pracy.
 8. Ruchomy czas pracy.
 9. Indywidualny rozkład czasu pracy.
 10. Praca zmianowa.
 11. Przerwy w pracy:
  • wliczane do czasu pracy:
   • śniadaniowa (134 KP),
   • krótkotrwałe przerwy z przyczyn stojących po stronie pracownika lub pracodawcy (problem przerwy fizjologicznej),
   • przerwy wynikające z przepisów szczególnych,
   • na podstawie prawa zakładowego,
   • przestój,
  • nie wliczane do czasu pracy;
   • lunchowa (141 KP),
   • na podstawie prawa zakładowego.
  • Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie.
 12. Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP.
 13. Dokumentacja związana z czasem pracy:
  • Ewidencja czasu pracy,
  • Rozkład a harmonogram (grafik),
  • Tworzenie grafików dla poszczególnych systemów czasu pracy,
  • Problem zmiany grafiku,
  • Przypadki wyłączenia obowiązku tworzenia grafiku.
 14. Pojęcie dnia wolnego od pracy.
 15. Praca w godzinach nadliczbowych:
  • Definicja (system podstawowy i równoważny),
  • Warunki dopuszczalności.
  • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej i średniotygodniowej;
   • czas wolny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika,
   • dodatki 50% i 100%.
  • Wyłączenia,
  • Roczny limit godzin nadliczbowych.
 16. Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy;
 17. Praca w niedzielę i święto.
  • Granice czasowe niedzieli,
  • Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych (święta dla wyznawców określonych kościołów i związków wyznaniowych),
  • Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto,
  • Rekompensowanie,
  • Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”.
 18. Czas pracy kadry zarządzającej.
 19. Dyżur pracowniczy.
 20. Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.
 21. Praca w porze nocnej’
  •  Definicje;
   • pora nocna,
   • pracownik pracujący w nocy.
  • Warunki dopuszczalności,
  • Rekompensowanie (dodatek nocny).
  • Wyłączenia.
 22. Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy;
  • Przygotowanie do pracy,
  • Podróż służbowa,
 23. Czas pracy – regulacje szczególne;
  • Kobiety,
  • Pracownicy wychowujący dziecko do lat 4 (art. 148 KP),
  • Niepełnosprawni.
 24. Zagadnienie różne;
  • „Dozatrudnianie” niepełnoetatowców a praca nadliczbowa i limit z art. 151 § 5 KP,
  • Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl