Szkolenie : Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeń chorobowych w 2021r. Zwolnienia z oskładkowania świadczeń pracowniczych w świetle najnowszych interpretacji ZUS.

Nazwa Szkolenia :


Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeń chorobowych w 2021r. Zwolnienia z oskładkowania świadczeń pracowniczych w świetle najnowszych interpretacji ZUS.

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul. Miejska 16, Hotel Przy Młynie

Data Szkolenia :


12-07-2021
9:30 - 14:00

Cena Szkolenia :


450 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 r. współpracuje z: wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”. Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca na kierunku: „Kadry i płace”. Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu jako wykładowca na kierunku: „Kadry i płace”

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

jest omówienie wchodzących zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń chorobowych oraz przeglądu najnowszych interpretacji ZUS dotyczących zwolnień z oskładkowania świadczeń pracowniczych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.

Program szkolenia

 1. Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021r.:
  • kilkukrotne zawieranie umów o dzieło a obowiązek zgłaszania,
  • stosowanie wyłączeń,
  • wcześniejsze wykonanie dzieła a korekta dokumentu zgłoszeniowego.

 

 1. Zmiany w formularzach ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021r.:
  • obowiązek podawania w dokumentach zgłoszeniowych kodów zawodów i specjalności dla pracowników i zleceniobiorców,
  • zmiana stanowiska pracy a obowiązek zgłaszania zmian,
  • od kiedy do składanych dokumentów należy podać kod zawodu.

 

 1. Zmiany w ustawie o świadczeniach chorobowych:
  • zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności,
  • zmiany w ustalaniu podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie,
  • zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia,
  • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia,
  • świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur,
  • pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS,
  • zmiany w ustawie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

 1. Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:
  • ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek,
  • uproszczenie zasad dobrowolnego podlegania ubezpieczeniom,
  • doprecyzowanie przepisów dot. dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń,
  • ujednolicenie zasad przy prawie do zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego.

 

 1. Rozliczanie składek na urlopie macierzyńskim i wychowawczym w 2021r.:
  • minimalna i maksymalna podstawa wymiaru składek E-R,
  • podwyższenie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego,
  • rozliczanie składek w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

 

 1. Świadczenia zwolnione ze składek na FUS i ubezpieczenie zdrowotne na bazie najnowszych interpretacji ZUS:
  • odprawy pieniężne odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom,
  • świadczenia wynikające z przepisów o BHP oraz ekwiwalenty,
  • finansowanie posiłków udostępnianych pracownikom,
  • zwrot kosztów w jazdach lokalnych,
  • zapomogi losowe (klęski żywiołowe, indywidualne zdarzenia losowe lub długotrwała choroba),
  • składniki wynagrodzenia w okresie pobierania świadczeń chorobowych,
  • dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy,
  • korzyści materialne wynikające z przepisów o wynagradzaniu.

 

Opinie o szkoleniu

Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia. Zawsze bardzo dobrze opracowane materiały jaki i omawianie tematu szkolenia.

Jolanta Jarnot-Hrycyk

Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

 

Profesjonalnie i merytorycznie przeprowadzone szkolenie. Na pewno będę nadal śledziła organizowane szkolenia i jeszcze nie raz wezmę udział w nich udział.

Dorota Kubara

Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Szkolenie prowadzone w interesujący i zrozumiały sposób. Zostały poruszone ważne zagadnienia dotyczące podatków.

Katarzyna Piegza

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl