Szkolenie : Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń za okresy nowych zwolnień i zasiłków macierzyńskich

Nazwa Szkolenia :


Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń za okresy nowych zwolnień i zasiłków macierzyńskich

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


12-10-2023
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


380,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z obszaru Rozliczania Wynagrodzeń, składek ZUS, Podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych jak i obszaru Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. W latach 2014/2016 współpraca z wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu ustalania podstaw do wypłaty wynagrodzeń m.in. za przepracowaną część miesiąca oraz zasiłków. Na szkoleniu omówione zostaną zasady rozliczania wynagrodzeń i zasiłków dla nowych zwolnień przewidzianych przepisami KP (zwolnienie tytułem działania siły wyższej i urlop opiekuńczy).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń i zasiłków chcących pogłębić swoją wiedzę, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Program szkolenia

 1. Zwolnienie z tytułu działania Siły wyższej i Urlop opiekuńczy nowe uprawnienia po nowelizacji KP w 2023 r.:
  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca a korzystanie z nowych uprawnień,
  • wynagrodzenie za pracę a zwolnienie tytułem działania siły wyższej w wymiarze godzinowym,
  • uzupełnianie podstawy do wypłaty świadczeń chorobowych w miesiącach korzystania z nowych uprawnień,
  • urlop wypoczynkowy – choroba i zwolnienie tytułem działania siły wyższej,
  • urlop wypoczynkowy – choroba pracownika i urlop opiekuńczy.
 2. Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jako podstawa do rozliczeń nowych zwolnień po nowelizacji Kodeksu pracy:
  • składniki wynagrodzenia nie ujmowane w podstawie,
  • zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, dodatki),
  • wliczanie zmiennych składników za okres zwolnienia tytułem siły wyższej w kolejnych podstawach,
  • wliczanie zmiennych składników za okres innych usprawiedliwionych nieobecności w kolejnych podstawach.
 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
  • wybrane zagadnienia dla celów nowych zwolnień,
  • uzupełnianie wynagrodzenia za okres korzystania z urlopu opiekuńczego lub siły wyższej,
  • czy uzupełniać wynagrodzenia za okres korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej lub opieki na dzieckiem do 14 lat w wymiarze godzinowym.
 4. Wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach w 2023 r.
  • zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów związanych z rodzicielstwem,
  • skutki złożenia wniosku przez ubezpieczoną do 21 dni po porodzie,
  • zasiłek macierzyński za urlop rodzicielski w pierwszym roku życia dziecka lub po tym okresie,
  • wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100%,
  • wyrównanie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego,
  • korzystanie z urlopów w 5 częściach a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego.
 5. Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:
  • wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego,
  • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych,
  • liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu,
  • stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia,
  • niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca,
  • wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy,
  • wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze,
  • wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy,
  • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni,
  • wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba,
  • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego,
  • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego,
  • świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu,
  • świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej.
 6. Wpływ nieobecności w pracy na wysokość wynagrodzenia za pracę:
  • zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:
   • badania lekarskie,
   • dni na poszukiwanie pracy,
   • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
   • opieka nad dzieckiem,
   • urlopy okolicznościowe,
   • karmienie dziecka piersią,
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy:
   • pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią,
   • w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy,
  • szkolenia BHP.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
















Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl