Szkolenie : Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń i podatku dochodowym PIT od 1 lipca 2022r.

Nazwa Szkolenia :


Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń i podatku dochodowym PIT od 1 lipca 2022r.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Sokolska 24, Hotel Vienna House Easy

Data Szkolenia :


21-07-2022
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


550 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

 

Celem szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Z dniem 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostają kolejne zmiany dotyczące zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osiąganych przychodów.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

Program szkolenia

 1. „Skala podatkowa” i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2022r. zmiany od 1 lipca 2022r.
  • skala podatkowa: 12%, 32%,
  • rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek:
   • zasady składania oświadczenia PIT-2 po zmianach,
  • rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu,
  • likwidacja „ulgi dla klasy średniej”,
  • wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci ,
   • podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 425 zł,
  • pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022r.
  • dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych,
  • skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022r.
 2. Oświadczenia mające wpływ na rozliczanie podatku – zmiany od 1 stycznia 2023r.
  • nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36,
  • poszerzenie kręgu osób składających oświadczenie o pomniejszaniu zaliczki,
  • wniosek pracownika o niepobieranie zaliczki na podatek.
 3. Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022r.:
  • skutki uchylenia przepisów z dniem 1 lipca 2022r. a nie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego.
 4. Rozliczanie pracowniczych przychodów na „Liście Płac od 1 lipca 2022r.”
  • różne przypadki na liście płac z uwzględnieniem:
   • kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu,
   • świadczeń niepieniężnych (m.in.: pakiety medyczne, ZFŚS, karty przedpłacone, ryczałty samochodowe, PPK, PPE),
   • zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego; wynagrodzenie za część miesiąca,
  • rozliczenie przychodów pracownika z którym zawarto umowę cywilnoprawną,
  • rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego.
 5. Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych na „Liście płac od 1 lipca 2022r.”
  • zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika,
  • warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki,
  • umowa zlecenia / dzieło opodatkowana,
   • zryczałtowany podatek dochodowy.
 1. Rozliczanie niskich przychodów na „Liście płac od 1 lipca 2022 r.”
  • obniżenia składki zdrowotnej: 9 % do wysokości zaliczki,
  • ograniczenie kosztów uzyskania przychodu,
  • rozliczanie przychodów ze stosunku pracy z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną (zasiłki, PPK),
  • obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%,
  • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu,
  • przekroczenie przychodów zwolnionych z podatku: 85 528 zł i niski przychód do opodatkowania,
  • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów.
 2. Rozliczanie przychodów objętych zwolnieniem z opodatkowania – zmiany od 1 lipca 2022r.
  • ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów a wypłata zasiłku macierzyńskiego,
  • skutki przekroczenia limitu przychodów w roku,
  • zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów.
 3. Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022r. – zmiany od 1 lipca 2022r. :
  • odliczenie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych,
  • preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci,
  • ulga prorodzinna.
 4. „Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną na Liście płac w 2022r.
  • ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie – aktu powołania (m.in. prokurenci),
  • wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej,
  • brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich.

  

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl