Zmiany w CIT obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r. oraz projektowane zmiany w VAT od 1 stycznia 2019 r.

Miasto:

Gliwice, ul. Dąbrowskiego 24, hotel Mikulski

Data szkolenia:

08-01-2019

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Mariusz Jabłoński - Prawnik, doradca podatkowy w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Były pracownik Izby Skarbowej w Katowicach (Wydział podatku od towarów i usług od osób prawnych) oraz były trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku od towarów i usług. Uczestnik Fiscalis Exchange Programme in Slovenia. Absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Autor publikacji podatkowych. Stale współpracuje z wydawnictwami C.H. BECK sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. (m.in. udzielanie odpowiedzi na pytania podatkowe z zakresu podatku VAT użytkowników Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu prawa podatkowego. Od ponad 10 lat prowadzi regularnie szkolenia i kursy z zakresu prawa podatkowego.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Program szkolenia

 1. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018r.
  • wyodrębnienie w CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych,
  • modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych,
  • ograniczenie kosztów podatkowych przy nabyciu usług niematerialnych,
  • podwyższenie limitu środków trwałych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych,
  • koszty podatkowe w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności,
  • minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych.
 2. Zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2019r.
  • podatek od przeniesienia aktywów poza Polskę (exit tax),
  • uregulowanie zasad opodatkowania kryptowalut,
  • nowe zasady rozliczania samochodów firmowych i leasingu,
  • wprowadzenie nowej ulgi podatkowej (innovation box),
  • wprowadzenie obniżonej stawki w wysokości 9%,
  • zmiany w zakresie podatku u źródła,
  • pozostałe zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 3. Projektowane zmiany w podatku od towarów i usług wchodzące w życie od 1 stycznia 2019 r.
  • modyfikacja pierwszego zasiedlenia na gruncie VAT,
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi,
  • doprecyzowanie przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT,
  • wyłączenie niektórych grup podatników ze zwolnienia podmiotowego,
  • zmiany w zakresie sankcji podatkowych,
  • zasady wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej,
  • wprowadzenie kas fiskalnych on-line (terminy, zasady, obowiązki),
  • zamiany w zasadach opodatkowania kuponów i bonów
  • zapowiedzi zmian w mechanizmie split payment, stawek VAT oraz likwidacji deklaracji VAT.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl