Szkolenie : Zmiany w podatku VAT i CIT w 2019r.

Nazwa Szkolenia :


Zmiany w podatku VAT i CIT w 2019r.

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Data Szkolenia :


04-04-2019
9:30

Cena Szkolenia :


370 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Sobiesław Szefer - Specjalista ds. podatkowych, licencjonowany przez Ministerstwo Finansów doradca podatkowy, praktyk (od 16 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego); działalność dydaktyczna od 7 lat: szkolenia, wykłady oraz warsztaty z zakresu prawa podatkowego.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

Podatek VAT – Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

 1. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia – modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zgodnie z wyrokiem TSUE . w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.
 2. Korekta dotycząca dostosowania przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wcześniejszych zmian przepisów w podatkach dochodowych.
 3. Analiza zasad  wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE:
  • doprecyzowanie zasad wykreślenia podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku składnia deklaracji „zerowych”,
  • nowe zasady przywracania statusu podatnika VAT czynnego i VAT-UE w przypadku wykreślenia z powodu nieskładania deklaracji lub składania deklaracji „zerowych”,
  • weryfikacja kontrahenta w istniejących trzech typach rejestrów dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów.
 4. Odmowa zwrotu w przypadku gdy kwota do przeniesienia skutkowałaby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika – kwota do przeniesienia skutkująca nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika w przypadku przerzucenia ciężaru podatku na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią.
 5. Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli .
 6. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (200 tys. zł rocznego obrotu) przez kolejne grupy podatników – jakie rodzaje działalności zostaną objęte wyłączeniem?
 7. Zmiany w zakresie opodatkowania bonów towarowych podatkiem VAT.
 8. Kasy rejestrujące  – planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych 2019 (kas online):
  • od kiedy konieczne będzie stosowanie kas online, a do kiedy używać można „starych” kas fiskalnych
  • omówienie nowych zasad stosowania kas wynikających z ustawy o VAT,
  • zmiany w zakresie warunków technicznych i zasad użytkowania kas.

 Podatki dochodowe

 1. Zmiany w CIT i PIT od 2019 r. wynikające z zmian ustaw:
  • nowy podatek – Exit tax – podatek od przeniesienia aktywów poza Polskę w tym także uwzględniający osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej;
  • opodatkowanie obrotu bitcoinami i innymi kryptowalutami – szczególne zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi,
  • możliwe dalsze obniżenie stawki CIT w wysokości 9% dla wybranej grupy  podatników;
  • możliwość      jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
  • samochody firmowe – nowe zasady rozliczania wydatków i amortyzacji oraz leasing samochodów – nowe limity rozliczania kosztów;
  • Innovation Box – nowa ulga podatkowa.
 2. Całkowicie nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych dla obu podatków od 2019 r. wynikające z projektów ustaw:
  • nowa definicja podmiotów powiązanych;
  • nowa definicja ceny rynkowej;
  • nowe limity i zakres dokumentacji cen transferowych (zmiany w progach dokumentacyjnych),
  • uproszczone zasady rozliczeń dla niektórych transakcji,
  • nowe zasady sporządzania dokumentacji lokalnej i grupowej,
  • zasady korekty dochodowości podatników,
  • raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R.
 3. Zmiany dotyczące wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl