Zatrudnianie cudzoziemców

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

25-10-2018

Godzina:

9:00

Prowadzący:

Krzysztof Stucke - Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obszar

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.
Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Program szkolenia

 1. Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego jako przesłanka negatywna zatrudniania cudzoziemców
 2. Trudności w „zdefiniowaniu” pojęcia cudzoziemiec
 3. Pojęcie i kategorie cudzoziemców z punktu widzenia dostępu do rynku pracy
 4. Obywatele Unii Europejskiej
 5. Cudzoziemcy korzystający z ochrony na terytorium RP
 6. Cudzoziemcy posiadający stały pobyt
 7. Posiadacze Karty Polaka
 8. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 9. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 10. Prawo wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski jako wstępny warunek dostępu do pracy
 11. Wiza i jej rodzaje:
  • ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy
  • nowe oznaczenia wiz od 01.01.2018
 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (6 typów)
  • nowe wymogi przy składaniu wniosków od 2018
  • nowy typ zezwolenia „S”
 13. Niebieska Karta UE
 14. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca
 15. Numer PESEL dla cudzoziemca-zmiany od 01.01.2018
 16. Procedura wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
 17. Rejestry pracy cudzoziemców
 18. Charakter prawny zezwolenia na pracę cudzoziemca
 19. Definicja zatrudnienia nielegalnego
 20. Kontrola legalności zatrudnienia
 21. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców
 22. Aspekty podatkowe oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zatrudnionego cudzoziemca :
  • zasada ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne cudzoziemców przy umowach o pracę, zleceniach, o dzieło
  • „samozatrudnienie” cudzoziemca
  • stawka godzinowa
 23. Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca:
  • co oznacza praca sezonowa;
  • jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe;
  • jakich krajów dotyczy zezwolenie sezonowe;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • okres obowiązywania zezwolenia;
  • zmiana i przedłużenie zezwolenia
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.

Opinie o szkoleniu

Szkolenie na bardzo wysokim merytorycznym poziomie. Prowadzący szkolenie s sposób klarowny przekazuje wiedzę i rozwiewa wszelkie wątpliwości.
Anna Musioł
MACHINE TOOLS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Zajęcia były ciekawe, pełne praktycznych zastosowań z prawnymi regulacjami.
Magdalena Speich
BR Gaja Aleksandra Kostka

Jestem ogromnie zadowolona – najbardziej profesjonalny szkoleniowiec !
Marzena Junik-Bogdziewicz
VVF Sp.z o.o.

Bardzo dobre szkolenie. Dużo przykładów i praktycznych rozwiązań problemów kadrowych. Możliwość zadawania indywidualnych pytań. Jasno udzielone odpowiedzi.
Weronika Odrozek
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu

Prowadzący posiada dużą. Informację zostały przekazane ciekawie, interesująco, fachowo, konkretnie. Dużo podawanych przykładów.
Danuta Bergmann
JUMARPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl