Szkolenie : Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy

Nazwa Szkolenia :


Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


14-04-2020
10:00 - 13:00

Cena Szkolenia :


240,00 zł + 23% VAT płatne przed szkoleniem

Prowadzący Szkolenie :

Elżbieta Fijor - wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS. Wykładowczyni specjalizująca się w zakresie świadczeń krótkoterminowych w ZUS. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Cena obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT. Płatność przed szkoleniem na podstawie wystawionej przez nas faktury proforma.

Zaufali nam :

W związku z koronawirusem bieżące informacje o ustalaniu prawa do:

 

 • dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.
 • w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.
 • zasiłku chorobowego

 

na podstawie:

 1. rozporządzenia Ministra  Zdrowia z 27.02.2020 r. w  sprawie  zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 r., poz. 325)
 2. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)
 3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 491)
 4. ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568)

Program szkolenia

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  • wysokość świadczeń chorobowych,
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 2. Zaświadczenia lekarskie: zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku:
  • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
  • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek,
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę,
   • posiadającego profil płatnika,
   • nieposiadającego profilu płatnika,
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
   • pierwszego zwolnienia,
   • kolejnych zwolnień,
  • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
   • posiada profil płatnika,
   • nie posiada profilu płatnika składek,
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 3. Uprawnienia rodzicielskie – zasiłek macierzyński:
  • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
  • za okres urlopu rodzicielskiego:
   • możliwość odroczenia urlopu,
   • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
   • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
  • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę,
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
   • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
   • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
   • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
   • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
   • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
   • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA,
  • za okres urlopu
 4. Zasiłki opiekuńcze:
  • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach
   • Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
   • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego,
   • Podstawy prawne,
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.
   • Ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • Dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • Wysokość tego zasiłku,
   • Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • Kiedy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
   • Podstawy prawne.
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
   • Ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • Dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • Wysokość tego zasiłku,
   • Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • Podstawy prawne.
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w pytaniach i odpowiedziach.
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek:
  • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
  • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
  • zaliczkowa wypłata składnika,
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
  • zmiana wymiaru czasu pracy,
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

Opinie o szkoleniu

Szkolenie prowadzone było w sposób zrozumiały. Liczne przykłady pozwalały zrozumieć poruszane tematy.
Danuta Palka
JSW

Na wszystkie zadane przez uczestników szkolenia pytania, uzyskaliśmy wyczerpujących odpowiedzi
Paulina Halinowska
Marat Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie, same plusy , praktyczne przykłady. Dla mnie szkolenie na bardzo wysokim poziomie, dowiedziałam się dużo praktycznych rzeczy.
Aneta Klepka
Marat Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo profesjonalne, wyczerpujące . Wykładowca super, szkolenie bardzo dobrze poprowadzone
Danuta Herok
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, prowadząca bardzo kompetentna z dużą wiedzą
i z super zdolnością przekazywania wiedzy.
Marta Ławrynowicz
Biuro Rachunkowe i Kancelaria Podatkowa KSK S.C.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • po opłaceniu szkolenia otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

 

Cena szkolenia: 240 zł + 23% VAT. Cena obejmuje: dostęp do platformy e-lernigowej w czasie rzeczywistym, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika.

Płatność przed szkoleniem po otrzymaniu od nas faktury proforma

(Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT)

Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową www.totalexpert.pl ewentualnie wysyłając kartę zgłoszenia na adres: biuro@totalexpert.pl lub faxem na nr: 32/720 24 24.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl