Szkolenie : ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK ZA OSOBY ZGŁSZANE DO UBEZPIECZEŃ PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa Szkolenia :


ZASADY OPŁACANIA SKŁADEK ZA OSOBY ZGŁSZANE DO UBEZPIECZEŃ PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Data Szkolenia :


16-04-2019
9:30

Cena Szkolenia :


360 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

- Ceniona wykładowczyni i trenerka z zakresu ubezpieczeń społecznych. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

I. Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady ustalania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia.

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym:
  • Osoba rezygnująca z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
  • Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
 2. Okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym.
  • Osoba rezygnująca z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
  • Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
 3. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne.
 4. Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.
 5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
  • Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.
  • Osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.Osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
 6. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.
  • Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.
  • Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
  • Osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.
 7. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 8. Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny.

II. Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych oraz opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia.

 1. Dokumenty zgłoszeniowe.
  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/ zmiana danych osoby ubezpieczonej.
  • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ zmiana danych.
  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
 2. Dokumenty rozliczeniowe.
  • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.
  • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
  • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa.
 3. Terminy składania dokumentów ubezpieczeniowych.
 4. Kody tytułu ubezpieczenia wykorzystywane przez ośrodki pomocy społecznej.

 

III. Elektroniczna wymiana danych pomiędzy ZUS a OPS oraz reklamacje w zakresie udostępnianych danych.

 1.  Zakres udostępnianych elektronicznie danych.
 2. Zasady składania reklamacji w zakresie udostępnianych danych.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl