Zamknięcie roku- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Rozliczenie podatkowe. Najnowsze wyroki i interpretacje oraz zmiany od 2019 roku

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

17-12-2018

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Małgorzata Rzeszutek - doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w trakcie pisania doktoratu z zakresu cen transferowych, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 10-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, podatkowym prawie międzynarodowym . Obecnie uczestnicząca w licznych audytach po centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i analizie stworzonych procedur centralizacyjnych. Współpracuje na bieżąco przy temacie VAT w samorządach z Gminą Olesno, Wolbrom, Legnica, Ciechan

Cena:

360,00 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Program szkolenia

 1. Kwalifikacja składników majątku jako ŚT albo WNiP wg nowego Rozporządzenia KŚT:
  • Warunki uznania składnika majątku za ŚT. Wątpliwości interpretacyjne związane m. in. z oceną, kiedy dany ŚT może zostać uznany za „kompletny i zdatny do użytku”.
  • Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie a inwestycje w obcych środkach trwałych, ewidencjonowanie, stawki amortyzacji.
  • Prezentacja kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym.
  • ŚT w leasingu, najmie, dzierżawie, użyczeniu. ŚT o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł.
  • Ujawnienie środka trwałego (np. przez zasiedzenie).
 2. Ustalenie wartości początkowej:
  • Wartość początkowa ŚT nabytych odpłatnie i częściowo odpłatnie oraz wytworzonych we własnym zakresie (w tym m. in. wątpliwości związane z alokacją wynagrodzeń za pracę, kosztów nabycia usług obcych, odsetek i RK, kosztów uzyskania niezbędnych decyzji, atestów i pozwoleń, kosztów rozbiórki, kosztów dokumentacji, kosztów działań informacyjnych, alokacją kosztów dotyczących więcej niż jednej inwestycji).
  • ŚT nabyte w postaci wkładu niepieniężnego oraz w wyniku przekształceń (m. in. wątpliwości w przypadku różnicy pomiędzy wartością rynkową ŚT wniesionych do spółki a wartością wydanych udziałów/akcji).
  • Uwzględnianie podatku naliczonego VAT w wartości początkowej ŚT. Wartość początkowa inwestycji w obcym ŚT.
  • Ulepszenie a remont ŚT (m. in. kontrowersje dot. pojęć „remontu” i „modernizacji”, remontu przed oddaniem ŚT do używania).
  • Odłączenie / przyłączenie części składowej lub peryferyjnej.
  • Ustalanie wartości początkowej WNiP.
 3. Amortyzacja podatkowa w tym nowa ulga podatkowa:
  • Zasady ustalania momentu rozpoczęcia amortyzacji.
  • Ustalenie prawidłowego symbolu KŚT.
  • Aktualne interpretacje dot. zasad stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych oraz używanych w warunkach złych; maszyn, urządzeń i środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej; maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu.
  • Aktualne interpretacje dot. zasad stosowania obniżonych stawek amortyzacyjnych (w tym kwestia dopuszczalności stawki amortyzacyjnej 0%).
  • Indywidualne stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.
  • Indywidualne stawki amortyzacji dla inwestycji w obcych środkach trwałych.
  • Degresywne odpisy amortyzacyjne. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne.
  • Sytuacje, w których możliwa jest zmiana stawki amortyzacyjnej w trakcie amortyzacji.
  • Amortyzacja WNiP.
 4. Wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów.
  • Korekta odpisów amortyzacyjnych w związku z wydatkami na nabycie lub wytworzenie ŚT zwróconymi podatnikowi – rozbieżności interpretacyjne.
  • Przepisy „antyzatorowe” – obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w przypadku stosowania wydłużonych terminów płatności oraz opóźnień w zapłacie (zagadnienia problemowe, m. in. zakup na raty, kaucja gwarancyjna, zakup od kontrahenta zagranicznego).
  • Korekta w PDOP jako skutek korekty w VAT w zw. ze zmianą sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego (m. in. poprzez jego sprzedaż).
  • Inne ograniczenia zaliczania do KUP odpisów amortyzacyjnych dot. pojazdów samochodowych , istotne zmiany od 2019 roku.
 5. Sprzedaż i likwidacja ŚT:
  • Ustalenie przychodu i kosztu podatkowego ze sprzedaży ŚT.
  • Skutki podatkowe likwidacji ŚT.
  • Warunki zaliczenia do kosztów podatkowych niezamortyzowanej części wartości początkowej zlikwidowanej inwestycji w obcym środku trwałym.
  • Rozbiórka niezamortyzowanego budynku.
  • Koszty zaniechanych inwestycji.
 6. Aporty środków trwałych – zasady ewidencjonowania, skutki podatkowe.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl