Szkolenie : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – regulacje prawne i bieżące problemy

Nazwa Szkolenia :


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – regulacje prawne i bieżące problemy

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


17-05-2019
9:30

Cena Szkolenia :


360 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Monika Przewłocka - Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych w Katowicach. Ekspert prawa pracy, były pracownik specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzi warsztaty zarówno dla pracowników działów personalnych, jak i kadry menedżerskiej z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących czasu pracy, wypowiedzeń umów o pracę, dyskryminacji oraz mobbingu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Program szkolenia

 1. Stosowanie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przez przedsiębiorców i sferę budżetową.
 2. Warunki nabywania prawa do świadczenia urlopowego, sposób ustalania wysokości świadczenia oraz termin jego wypłaty.
 3. Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą.
 4. Regulacje prawne możliwości dowolnego kształtowania wysokości odpisu na ZFŚS,  rezygnacji z tworzenia funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego.
 5. Sposób rozliczania środków funduszu w przypadku „przejścia zakładu pracy”.
 6. Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS; planowanie i korekta.
 7. Osoby uprawnionych do korzystania z funduszu.
 8. Przedmiot działalności socjalnej.
 9. Regulamin funduszu – treść tryb ustalania.
 10. Charakter świadczeń ponoszonych z ZFŚS.
 11. Dokumentowanie sytuacji socjalnej osób korzystających z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS.
 12. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej.
 13. Udzielona pomoc z ZFŚS w przepisach ubezpieczeniowych. Omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 14. Podatkowe skutki działalności socjalnej po stronie pracodawcy i osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Interpretacje podatkowe po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.
 15. Odmienność przepisów wynikająca z Karty Nauczyciela.
 16.  Odmienność przepisów wynikająca z ustawy o Szkolnictwie Wyższym.
 17. Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
 18. Dokumentacja ZFŚS w świetle RODO.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl