Szkolenie : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023r. zasady przyznawania i rozliczania świadczeń i ich opodatkowanie

Nazwa Szkolenia :


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023r. zasady przyznawania i rozliczania świadczeń i ich opodatkowanie

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


29-09-2023
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


380,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Rozliczania wynagrodzeń Prawa Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniem czasy pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”, wyróżnienie w 2007 roku. W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Od 2008 r. Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 r. współpracuje z: wydawnictwem INFOR jako autor licznych publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno – Pracowniczego”, Górnośląsk

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad przyznawania, wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy oraz ich opodatkowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Program szkolenia

 1. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2023 r. po zmianach:
  • dowolne kształtowanie odpisów,
  • dobrowolne odpisy,
  • podwyższenie odpisów w II połowie 2023 r.,
  • jak ustalić wysokość odpisów za 2023 r. po zmianach.
 2. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
  • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
  • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich,
  • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu,
  • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika,
  • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu.
 3. Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów :
  • sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych,
  • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+ 300+, bon turystyczny),
  • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach),
  • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS,
  • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia,
  • obowiązek weryfikacji danych osobowych,
  • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego,
  • obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO,
  • zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów.
 4. Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego:
  • zasady wypłaty świadczenia urlopowego,
  • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego.
 5. Ustawowy zakres działalności socjalnej:
  • na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
  • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej,
  • pożyczki na cele mieszkaniowe.
 6. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS w 2023 r.:
  • paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie,
  • kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania,
  • świadczenia dla emerytów i rencistów i nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl