Szkolenie : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Nazwa Szkolenia :


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul. Miejska 16, Hotel Przy Młynie

Data Szkolenia :


09-07-2021
9:30 - 13:30

Cena Szkolenia :


450 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Krzysztof Stucke - Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia z obsz

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Wstęp:

Omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Analiza przepisów. Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem „wydatków socjalnych”.

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania wydatków z ZFŚS pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.

Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie rozliczania, dokumentowania i ewidencji wydatków na ZFŚS. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia w/w wydatków w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Adresaci szkolenia:       Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Program szkolenia

 1. Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS.
 2. Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS:
  • obowiązkowo, nieobowiązkowo,
  • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS,
  • jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS  w danym roku kalendarzowym,
  • w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego.
 3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:
  • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
  • na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej.
 4. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe:
  • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS,
  • wniosek o udzielenie pożyczki, oprocentowanie pożyczki,
  • bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe,
  • zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek),
  • warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki.
 5. Pojęcie kryteriów socjalnych.
 6. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych:
  • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny,
  • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
  • czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?
 7. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych.
 8. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS:
  • jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu w danym roku kalendarzowym,
  • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych.
 9. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2020 roku:
  • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych,
  • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS,
  • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS.
 10. Świadczenia urlopowe:
  • kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?
  • możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego,
  • warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia,
  • świadczenia urlopowe a przychód pracownika.
 11. Czego nie można finansować z ZFŚS.
 12. Obieg dokumentacji ZFŚS a przepisy o ochronie danych osobowych.
 13. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
  • jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu,
  • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu,
  • osoby przebywające na urlopach bezpłatnych.
 14. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów:
  • ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami,
  • kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną,
  • kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty.
 15. Komisje socjalne:
  • zasady tworzenia komisji socjalnych, skład komisji,
  • komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz jako organ przyznający świadczenia.
 16. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.
 17. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS.
 18. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS:
  • paczki dla pracowników, bony towarowe,
  • bilety i karnety dla pracowników,
  • zapomogi dla pracowników, wczasy pod gruszą,
  • świadczenia dla emerytów i rencistów,
  • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych,
  • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat,
  • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników,
  • rozliczenie imprezy integracyjnej – po wyroku TK z lipca 2014r.,
  • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej.
 19. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS:
  • wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych,
  • czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy.

 

 

Opinie o szkoleniu

Szkolenie bardzo ciekawe,  przeprowadzone profesjonalnie, duża partia materiałów , prowadzący wprowadza przyjazną atmosferę. Z przyjemnością skorzystam w przyszłości ze szkoleń Waszej firmy.

Anna Górecka Sp. z o.o.

Lambertz Polonia Sp. z o.o. 

 

Szkolenie przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca jasno i zrozumiale przedstawił temat szkolenia. Potrafi odpowiedzieć na każde pytanie. Materiały dobrze przygotowane.

Monika Mikołajek

Paks`D Sp. z o.o.

 

Ciekawe prowadzenie szkolenia, ogromna wiedza wykładowcy.

Iwona Świerczek

Gmina Lubomia

 

Kompetencje osoby prowadzącej szkolenie są na bardzo wysokim poziomie, a przekaz bardzo komunikatywny

Ilona Czopek

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

 

Szkolenie przystępnie prowadzone na wysokim poziomie

Izabela Knura

Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMPLEKS”K. Króliczek i wspólnicy Sp. J.

 

Pan prowadzący szkolenie w bardzo prosty i rzetelny sposób wyjaśnił PPK. Służył pomocą i odpowiadał na wszystkie zadawane pytania.

Maria Korkuz

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze „ROW-JAS” Sp. z o.o.

 

Szkolenie jest prowadzone profesjonalnie. Prowadzący posiada dużą wiedzę i w sposób ciekawy i interesujący przekazuje ją uczestnika szkolenia

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl