Szkolenie : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019r.

Nazwa Szkolenia :


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019r.

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny ul. Jankowicka 23/25

Data Szkolenia :


18-03-2019
9:30

Cena Szkolenia :


360 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Joanna Ruszczak - Specjalista d/s płac i kadr. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; praktyczną znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w przedsiębiorstwach, a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji – w zakresie Prawo Pracy.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z tworzeniem Funduszu w zakładzie pracy i wydawaniem środków z Funduszu Socjalnego.

Dla kogo: dla pracodawców małych i dużych, dla praktyków i dla osób, które zaczynają pracę przy zagadnieniach związanych z Funduszem Socjalnym.

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć szeroką tematykę funduszu socjalnego, a w szczególności w zakresie:

 • możliwości wykorzystania środków związanych z przyznawaniem świadczeń,
 • możliwości zmiany, rezygnacji z funduszu w trakcie roku kalendarzowego, czy zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny,
 • zagadnień związanych z imprezami grupowymi, finansowanymi, współfinansowanymi z Funduszu;
 • ochrony danych wrażliwych i procedur możliwych oraz koniecznych do zastosowania.

Program szkolenia

 1. Zakłady pracy zobowiązane do tworzenia ZFŚS. Kto musi, a kto może tworzyć ZFŚS?
  • Możliwości dobrowolnego kształtowania odpisu i ewentualnej likwidacji funduszu;
  • Odpis na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu;
 2. Jak tworzyć i korygować odpis?
  • Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym;
  • Metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu;
  • Wysokość odpisów w 2019 roku.
  • Wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych (np. nauczyciele)
  • Wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS (emeryci, osoby niepełnosprawne, tzw listy kontrolne);
  • Korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu.
 3. Co zamiast? Wypłata świadczenia urlopowego zamiast tworzenia funduszu dla wybranych pracodawców – możliwości, procedury prawne, konsekwencje finansowe.
  • Spełnienie warunków umożliwiających wybór pomiędzy funduszem, a świadczeniem urlopowym;
  • Zasady wypłaty świadczenia urlopowego (aspekt podatkowy i ubezpieczeniowy);
  • Dochodzenie od pracownika na rzecz pracodawcy zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego;
  • Możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego;
  • Możliwości pracodawcy w zakresie całkowitej rezygnacji z wypłaty świadczenia urlopowego.
  • Świadczenie o charakterze powszechnym – każdemu i po równo – ze środków obrotowych pracodawcy.
 4. Komu? Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
  • Osoby uprawnione do korzystania z funduszu – definicja członków rodzin aktualnych oraz byłych pracowników (odpisy, weryfikacja wykazów emerytów, zakres uprawnień do korzystania z funduszu);
  • Uprawnienia do korzystania z funduszu osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich;
  • Objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu.
 5. Co? Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian.
  • Na jakie cele indywidualne mogą być przeznaczane środki ZFŚS?;
  • Na jakie cele zbiorowe mogą być przeznaczone środki ZFŚS bez uwzględnienia kryterium dochodowego?;
  • Cele mieszkaniowe finansowane z ZFŚS (oprocentowanie pożyczki, skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty, możliwości zabezpieczenia straty z tytułu niespłacanej pożyczki przez pracownika, umowa pożyczki – niezbędne elementy).
 6. Jak badać sytuację życiową osób uprawnionych?
  • RODO, a realizacja wypłat z funduszu socjalnego.
  • Zbieranie danych „wrażliwych” w kontekście funduszu (celowość, adekwatność).
  • Ochrona danych osobowych, a badanie sytuacji społeczno-ekonomicznej;
  • Czy jest konieczna zgoda pracownika na przetwarzanie danych w kontekście funduszu?
  • Zaświadczenia, czy oświadczenia o dochodach? Przechowywanie dokumentacji związanej z funduszem (terminy, na co pracodawca może sobie pozwolić?).
  • Badanie sytuacji życiowej w kontekście orzecznictwa sądów;
  • Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny – stanowisko GIODO
  • Brak dokumentów o sytuacji materialnej, a wstrzymanie wypłaty świadczeń z Funduszu.
  • Świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+, a badanie sytuacji życiowej (oraz inne świadczenia pieniężne, jak alimenty, stypendia, dopłaty do hektara).
 7. Komisja socjalna – jako organ opiniodawczy –  możliwość, czy nadużycie?
  • Skład i zasady tworzenia komisji socjalnych;
  • Kto ponosi odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie środkami Funduszu.
 8. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS w kontekście zmian 2018.
  • Świadczenia o charakterze indywidualnym (paczki dla pracowników bony towarowe, bilety i karnety dla pracowników, zapomogi, dopłata do wypoczynku w tym pod nazwą „wczasy pod gruszą”, wyprawki szkolne, świadczenia dla emerytów i rencistów, dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat, wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników – aktualne interpretacje podatkowe);
  • Świadczenie o charakterze zbiorowym – rozliczenie świadczeń dedykowanych grupowemu odbiorcy po wyroku TK z lipca 2014 r. – imprezy integracyjne, pikniki.
  • Zapomogi losowe – ważne procedury.
 9. ZUS i jego pomysły interpretacyjne w zakresie wypłat z ZFŚS – jak się bronić?
  • Aktualne orzecznictwo w zakresie spraw wytoczonych przez ZUS pracodawcom w kontekście realizowanych wypłat z Funduszu socjalnego;
  • Konsekwencje w przypadku nie zastosowania kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z funduszu.
 10. Pozostałe zagadnienia prawne związane z Funduszem Socjalnym;
  • Przejście całości lub część zakładu na innego pracodawcę.
  • Środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę (wysokość przekazywanych środków, termin na przekazanie środków);.
  • Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do regulaminu ZFŚS.
  • Obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi;
  • Wprowadzanie zmian do regulaminu w przypadku braku związków zawodowych;
  • Obowiązek konsultacji społecznych – wybór przedstawiciela załogi pracowników w kontekście Funduszu Socjalnego.
 11. Dokonywanie potrąceń egzekucyjnych ze świadczeń z ZFŚS.
  • Stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • Elementy niezbędne w ramach zajęcia od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) w kontekście wypłat z funduszu.
  • Dokonywanie spłaty pożyczki udzielonej z Funduszu Socjalnego z wynagrodzenia za pracę, a regulacje prawne.
 12. Indywidualne konsultacje na tle praktyki zawodowej.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 32 267 60 15

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól


Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl